Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, Marmara Üniversitesi bünyesinde Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010-2011 akademik döneminde kurulan bölüm, 2012-2013 döneminde ilk defa öğrenci alacaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün amacı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulanan, akademik faaliyetlerde etkin rol alabilecek, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı bir eğitim vermektir.

Kazanılan Derece

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün programında mevcut olan derslerden zorunlu veya seçmeli olarak toplam 169 krediyi tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve "Mezuniyet koşullarında" ayrıntılı olarak belirtilen endüstri stajlarını tamamlayanlara Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans diploması verilir.

Program Profili

Bölümümüz diğer Mühendislik fakültelerinden farklı olarak Dünyada Mühendislik eğitiminde son yıllarda oluşan, kimi üniversitelerde seçmeli kimilerinde ise zorunlu olarak yarım yıl ya da tüm yıl boyunca “Endüstride Eğitim” eğilimini benimseyen bir bölümdür. Öğrenci için Lisans eğitimini sürdürürken bir yandan da endüstriyel bir ortamda çalışma şansına sahip olmak, kariyer planları için önemli bir deneyimdir. “Endüstride eğitim” süreci gelecekteki çalışma hayatının nasıl olacağı hakkında bir fikir verme açısından da önemlidir. Öğrencinin eğitimi sırasında seçtiği projeler ve çalışma alanları, aynı zamanda işverenler için de önemli bir vaattir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1 Profesör, 5 Doçent, 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 7 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde, üç alt program bulunmaktadır: Elektrik, Elektronik-Haberleşme, Kontrol. Tüm programlar için ortak zorunlu ve üç alt program için farklı seçmeli derslerden oluşan geniş kapsamlı bir ders içeriği oluşturulmuştur. Böylelikle öğrenciler istedikleri tek bir alt programdan ders seçerek o alanda uzmanlaşabilir; ya da farklı alt programlardan dersler seçerek mesleki birikimlerini çeşitlendirebilirler. Tüm dersler dört alt grupta toplanabilir: Tüm fakülte için ortak olan Temel Bilim Dersleri, Tüm fakülte için ortak olan Temel Mühendislik Dersleri, Alan Dersleri (seçmeli ve/veya zorunlu) ve Teknik Olmayan Dersler (örneğin Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, İş Hukuku ve Etiği, Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış, Genel Elektronik, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Haberleşme, Bilgisayar, Ölçme ve Enstrümantasyon, Elektrik Kumanda Sistemleri, Sayısal Kontrol ve Robotik , Elektrik Makinaları, Enerji Tesisleri, Güç Elektroniği vb laboratuvarlar bulunmakta ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde, hücresel ve mobil iletişim araçları, görsel ve işitsel verilerin sayısal yöntemlerle yayılımı, güvenlik ve takip amaçlı otomasyon uygulamaları ile elektrik enerjisinin üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan proje ve uygulaması alanlarında, elektrik enerjisini üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesi alanlarında, endüstriyel kontrol, imalat, işletme ve bakım alanlarında ve ilgili teknik talimatlarının hazırlanması alanlarında, teknik danışmanlık, eğitim-öğretim, yönetim, organizasyon ve teknik satış alanlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilgili üniversitenin lisansüstü eğitim için belirlemiş olduğu yeterli ALES ve Yabancı Dil puanlarını sağlayıp; bilimsel sınavda da başarılı olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programından mezun olabilmeleri için öğrencilerin 8 yarıyılda 47’si zorunlu, 9’u seçmeli toplam 56 ders almaları ve 144’ü zorunlu, 25’i seçmeli olmak üzere toplam 169 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin 7. Yarıyıl içinde 16 kredilik iş yeri eğitimi yapması zorunludur. Ayrıca 2 dönemde her biri 36 işgünü olmak üzere toplam 72 işgünü staj yapmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi D Blok Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İstanbul Tel No : +90 (216) 336 57 70 / 209-219 Fax No : +90 (216) 337 89 87 Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Fevzi BABA Oda no: D412 fbaba@marmara.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı ve AKTS/DS Koordinatörü Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ Oda no: D411 hkorkmaz@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme becerisi

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Devre tasarlama, kurma, test ve ölçme tekniklerini kullanma, verileri analiz etme-yorumlama ve hata giderme becerisi

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel donanım ve yazılım araçlarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

- Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin sunum yapma ve iletişim kurma yeteneği

- Çağın sorunları hakkında bilgi edinme ve anlama becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını öğrenme ve bu bilinç ile hareket etme becerisi

- Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel / toplumsal bağlamda anlama ve doğru yorumlama becerisi

- Elektrik 1 kV üstü ve altı SMM(Serbest Müşavir Mhendis) belgesi alabilme yetkisi

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme becerisi
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Devre tasarlama, kurma, test ve ölçme tekniklerini kullanma, verileri analiz etme-yorumlama ve hata giderme becerisi
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel donanım ve yazılım araçlarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi
 • Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi
 • İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını öğrenme ve bu bilinç ile hareket etme becerisi
 • Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin sunum yapma ve iletişim kurma yeteneği
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
 • Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel / toplumsal bağlamda anlama ve doğru yorumlama becerisi
 • Çağın sorunları hakkında bilgi edinme ve anlama becerisi
 • Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Elektrik 1 kV üstü ve altı SMM(Serbest Müşavir Mhendis) belgesi alabilme yetkisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat