Marmara University
Marmara University Lifelong Learning Programme

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 6 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.

Kazanılan Derece

Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri sonucunda programımızın başarı gerekliliklerini tamamladıktan sonra mezunlarımız "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Genel Kontenjanından 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından, (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilecektir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.

Program Profili

Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayabilmesi, yurt içi ve yurt dışı üst derece programlarına geçiş yapabilecek, tekstil sanayinin isteklerine uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim donanımlarına sahip mezunlar yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm henüz mezun vermemiştir. Metalurji ve Malzeme sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış Metalurji ve Malzeme Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir..

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans öğrencileri DGS sınavı ile bölüme geçiş yapabilir. Yüksek Lisans öğrenci adaylarından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 30 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

Lisan için: Tüm Lisans derslerinden başarılı olmak, GANO 2.00 ortalamasına sahip olmak, Lisans stajlarını tamamlamış olmak ve lisans bitirme tezi hazırlamış olmak, Yüksek Lisans için: Yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, Yüksek Lisans tezi hazırlamış olmak,

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Halil DEMİRER Yrd. Doç. Dr. İlyas KARTAL Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Halil DEMİRER

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel, ileri bilim ve mühendislik prensipleri bilgilerini malzeme mühendisliği problemlerine uygulamak
 • Metal, polimer ve seramik malzemelerde; bileşim, sentez ve işletme metotlarının rolünü yapı, özellikler ve servis performansı ile ilişkilendirmek
 • Malzeme uygulamalarını ilgilendiren deneyleri tasarlamak ve uygulamak ve aynı zamanda verileri analiz etmek ve yorumlamak
 • Malzemelerin seçilmesi ve uygulamaları ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek
 • Malzeme mühendisliğinin uygulamaya aktarılmasında modern teknik ekipman ve bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmak
 • İstenilen ihtiyaçları karşılamak üzere bir malzemeyi seçmek ve işlemek
 • Malzeme mühendisliği uygulamalarında problemleri tanımlamak ve çözmek üzere değişik kaynaklardan elde ettiği bilgileri bir araya getirmek
 • İstatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini analiz, tasarım ve iletişimde kullanmak
 • Malzeme mühendisliği ile ilgili bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin pratik kullanımında yeterlik sahibi olmak
 • Bağımsız, bir takımın bir parçası ve lider olarak çalışabilmek
 • Hem sözlü ve hem de yazılı olarak etkin bir şekilde iletişim kurabilmek
 • Malzeme mühendisliği bağlamında mesleki ve ahlaki sorumluluğun farkında olmak
 • Toplumu ve malzeme mühendisliği mesleğini etkileyen çağdaş konuları anlamak
 • Malzeme mühendisliği çözümlerinin ekonomi toplum ve çevre üzerindeki etkisini anlamak
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini kabul etmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat