Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2069 Aile İçi Şiddet Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplumumuzda, aile içi şiddetin önlenmesi ve azaltılması amacıyla, öğrencilere bilgi, beceri ve duyarlılık kazandırarak, şiddete maruz kalan kadın ve çocukla karşılaştığında yapması gerekenleri öğretmeyi amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet, aile içi şiddet nedir türleri nelerdir, aile içi şiddete uğrayan bireylerin özeelikleri, şiddet uygulayıcısının özellikleri, şiddetle mücadele yasaları, sağlık personelinin rol ve sorumlulukları, aile içi şiddet mağduru ile görüşe gibi konuları içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir yöntemi, görsel sunumlar, vaka tartışmaları, spot filmler, sinema filmleri, tartışma vb.

Staj Durumu

Staj yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özvarış B, Demirören M, Şener S, Tümay Ş. (2008). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Hizmetleri. Ed:Akın A, TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 2. Özberk E. (2008). Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÖZLEM CAN GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını tanımlayabilir.
  • Aile içi şiddet kavramını ve şiddetin türlerini bilir. Aile içinde yaşanan şiddetin ortaya çıkmasındaki engellerin neler olduğunu bilir.
  • Şiddetin kadın ve çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini bilir. Ülkemizde şiddet mağduru kadın ve çocuklara sunulan hizmetlerin neler olduğunu bilir.
  • Aile içi şiddetle ilgili ülkemizdeki yasal düzenlemelerin neler olduğunu bilir.
  • Şiddet mağduru ile karşılaştığında sağlık personeli olarak izlemesi gereken yolu bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Toplumsal cinsiyet, roller ve toplumsal cinsiyet kuramları. Toplumsal cinsiyet, roller ve toplumsal cinsiyet kuramları Aile içi şiddetin tanımı, türleri ve ülkemizdeki sıklığı. Aile içi şiddet uygulayıcısının özellikleri. Aile içi şiddetin kadın sağlığına etkileri. Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk sağlığına etkisi. Aile içi şiddetin ortaya çıkmasındaki engeller ve çözüm önerileri. Aile içi şiddetle ilgili yasal düzenlemeler. Aile içi şiddet mağduruna sunulan hizmetler. Aile içi şiddet mağduruna sunulan sağlık hizmetleri ve sağlık personelinin rolü. Erken tanı, aile içi şiddet görüşmesi, tıbbi tanı ve tedavi. 'Cinsel şiddet mağduru kadın ya da çocuğa hizmet sunan sağlık personelinin rolü. 'Aile içi şiddet görüşmesi (rol model), vaka çalışmaları. 'Aile içi şiddet mağdurunda risk değerlendirme ve güvenlik planı geliştirme. Aile içi şiddetin kayıt ve bildirimi. Tanışma, bklentiler ve kavramların tanımlanması.
2 Toplumsal cinsiyet, roller ve kuramlar.
3 Toplumsal cinsiyet, roller ve kuramlar.
4 Aile içi şiddetin tanımı, türleri
5 Aile içi şiddetin kadın sağlığına etkileri, şiddet uygulayıcısının özellikleri.
6 Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk sağlığına etkisi.
7 Film gösterimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Aile içi şiddetin ortaya çıkmasındaki engeller ve çözüm önerileri
10 Aile içi şiddetle ilgili yasal düzenlemeler.
11 Aile içi şiddet mağdurlarına hizmet sunulan hizmetler.
12 Aile içi şiddetle mücadelede sağlık personelinin rolü ve önemi. Erken tanı, aile içi şiddet görüşmesi, tıbbi tanı ve tedavi.
13 Cinsel şiddet mağduru kadın ya da çocuğa hizmet sunan sağlık personelinin rolü.
14 Aile içi şiddet mağdurunda risk değerlendirme ve güvenlik planı geliştirme
15 Aile içi şiddetin kayıt ve bildirimi. Değerlendirme.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 3 30
Araştırma ve Hazırlığı 5 1 5
Arasınav ve Hazırlığı 2 10 20
Final ve Hazırlığı 2 10 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5