Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel Almanca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Almancayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Almanca olarak aktarabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kennenlernen,Begrüssung,Vorstellung,das Alphabet,Präsens:Konjugation,sein ,Personalpronomen, Imperativ mit Sie,Aussagesatz,Fragesatz,Imperativ-Satz,Woher?Wo?Wohin?,Zahlen bis 100, Menschen und Dinge beschreiben,Nomen:unbestimmter,bestimmter Artikel;Singular/Plural, Menschen und Dinge beschreiben,Nomen:unbestimmter,bestimmter Artikel;Singular/Plural, Negation:nicht,kein,sein+Adjektiv,Zahlen ab 100, Wie hoch? Wie alt? Wie viele?, Uhrzeit(offiziell),Wochentage,ein Brief,Modalverben:möcht-,Satzklammer:trennbare Verben, haben und brauchen,Modalverben:können,müssen,Satzklammer:Modalverben,Pronomen:man Berufe,Aktivitäten in der Stadt,Akkusativ,Wechselpräpositionen:auf,in+Akkusativ,Possessivartikel

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • günümüzde insanoğlunun düşünme sistemindeki gelişimindeki rolünü farkeder ve açıklayacak.
  • modern fizikte gerçeği açıklamada dilin kullanım şeklinin farkına varacak.
  • kuantum teorisinde ölçme problemini anlayacak.
  • klasik ve modern fiziğin dünyayı anlayışını anlar ve açıklayacak.
  • gerçek ile ilgili farklı bakış açılarını ayrımına varacak.

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5