Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 SGL1001 Anatomi Zorunlu 1 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, endokrin, ürogenital ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında genel bilgilerin kavranması ve sistemleri oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanmasıdır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Giriş ve Terminoloji (İnsan Vücudunun Anatomik Bölümleri,Bölgeleri, Boşlukları, Vücut Zarları) İskelet Sistemi-I (Tipik Bir Kemiğin Anatomik Yapısı, Appendiküler İskelet) İskelet Sistemi-II (Aksial İskelet, Omurga, Pelvis, Göğüs Kemikleri, Kafatası Kemikleri) Eklem Sistemi (Genel Eklem Bilgisi, Üst-Alt Taraf Eklemleri, Baş-Boyun,Gövde, Omurga Eklemleri) Kas Sistemi-I (İskelet Kaslarının Sınıflandırılması, Baş,Boyun ve Gövde Kasları) Kas Sistemi-II (Üst Taraf Kasları, Alt Taraf Kasları, Kasların Fonksiyonel Sınıflaması) Dolaşım Sistemi (Kalbin anatomik yapısı, Arteryel ve Venöz kanlanma, Lenfatik Sistem) Sindirim Sistemi (Sindirim Kanalı Organlarının ve Eklenti Organlarının Anatomik Yapısı, Periton) Solunum Sistemi (Burun, Yutak, Soluk Borusu Anatomisi, Bronşlar, Solunum Organı, Mediastinum İdrar Sistemi (Böbrekler, Üreterler, İdrar Kesesi, Üretra) Endokrin, Kadın-Erkek Üreme Sistemleri (Endokrin Yapılar, Kadın-Erkek Üreme Sistemi Organları) Sinir Sistemi-I (Merkezi Sinir Sistemi; Omurilik, Beyin) Sinir Sistemi-II (Periferik Sinir Sistemi; Spinal Sinirler, Kraniyal Sinirler, Otonom Sinir Sistemi) Duyu Organları (Deri, Koku Organı, Tad Organı, Göz, Kulak)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme Etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme Yöntemleri: İnteraktif, demonstrasyon

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Yüksek Okulları için Resimli İnsan Anatomisi (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) İnsan Anatomisi (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) Anatomide Başarı, İnsan Anatomisi Çalışma Kitabı (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) İnsan Anatomisi Atlası (Sobotta)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÜMİT SÜLEYMAN ŞEHİRLİ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Anatomide genel kavramları, terminolojiyi ve anatomik pozisyonları tanımlar.
  • İnsan organizmasının hücre-doku-organ-sistem yapılanmasını ifade eder.
  • İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgileri ifade eder.
  • Eklemler hakkında genel bilgileri ve eklem çeşitlerini ifade eder.
  • Kas sistemine ait genel bilgileri ifade eder.
  • Bütün sistemlerinin anatomisi hakkında genel bilgileri ifade eder.
  • Vücudu oluşturan sistemlerin ilişkilerini tartışır.
  • Öğrenilen anatomik yapıları klinik bilimlerde karşılaşılan durumlar çerçevesinde ilişkilendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Giriş ve Terminoloji (İnsan Vücudunun Anatomik Bölümleri,Bölgeleri, Boşlukları, Vücut Zarları)
2 İskelet Sistemi-I (Tipik Bir Kemiğin Anatomik Yapısı, Appendiküler İskelet) Eklem Sistemi (Genel Eklem Bilgisi, Üst-Alt Taraf Eklemleri, Baş-Boyun,Gövde, Omurga Eklemleri)
3 İskelet Sistemi-II (Aksial İskelet, Omurga, Pelvis, Göğüs Kemikleri, Kafatası Kemikleri)
4 Kas Sistemi-I (İskelet Kaslarının Sınıflandırılması, Baş,Boyun ve Gövde Kasları)
5 Kas Sistemi-II (Üst Taraf Kasları, Alt Taraf Kasları, Kasların Fonksiyonel Sınıflaması)
6 Dolaşım Sistemi (Kalbin anatomik yapısı, Arteryel ve Venöz kanlanma, Lenfatik Sistem)
7 Sindirim Sistemi (Sindirim Kanalı Organlarının ve Eklenti Organlarının Anatomik Yapısı, Periton)
8 Ara Sınav Haftası
9 Solunum Sistemi (Burun, Yutak, Soluk Borusu Anatomisi, Bronşlar, Solunum Organı, Mediastinum
10 İdrar Sistemi (Böbrekler, Üreterler, İdrar Kesesi, Üretra)
11 Endokrin, Kadın-Erkek Üreme Sistemleri (Endokrin Yapılar, Kadın-Erkek Üreme Sistemi Organları)
12 Sinir Sistemi-I (Merkezi Sinir Sistemi; Omurilik, Beyin)
13 Sinir Sistemi-II (Periferik Sinir Sistemi; Spinal Sinirler, Kraniyal Sinirler, Otonom Sinir Sistemi)
14 Duyu Organları (Deri, Koku Organı, Tad Organı, Göz, Kulak)
15
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8