Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL2022 Araştırma Tasarımı Zorunlu 4 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Hemşireliğin araştırmacı rolünün geliştirilmesini amaçlayan bu derste, hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi,kritik edilmesi ve bir araştırma planlama becerisi kazanılır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Araştırma tasarımı dersi hemşirelik araştırmalarının değerlendirilmesi,kritik edilmesi ve grup olarak yeni bir araştırma planlanmasını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, soru-cevap, tartışma, grup çalışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hemşirelikte Araştırma Süreç, uygulama ve kritik, Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, Ed., Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.1-27-, 2014

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE ERGÜN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • • Hemşirelikte araştırmanın önemini tartışır.
  • • Hemşirelikte kanıt temelli uygulamaların önemini açıklar.
  • • Araştırma raporunun bölümlerini açıklar.
  • • Farklı türlerde hemşirelik araştırmalarını kritik eder.
  • • Bilimsel araştırma süreci basamakları doğrultusunda araştırmaları değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 • Derse giriş, Programın Tanıtılması, Grupların Oluşturulması Ve Danışman Atanması
2 • Araştırma Problemi Belirleme • Literatür Tarama, • Araştırma Değişkenlerini Belirleme, • Amaç Belirleme, • Hipotez Oluşturma
3 • Araştırma Kritiği
4 • Araştırma Tasarımı: Araştırma Konusunun Belirlenmesi
5 • Araştırma Raporu Hazırlama• Araştırma Raporunun Bölümleri,• Genel Yazım Kuralları
6 • Araştırma Tasarımı: Giriş ve Genel Bilginin Yazılması- Araştırma Kritiği grup raporu sunumu
7 • Araştırma Tasarımı: Gereç Ve Yöntemin Belirlenmesi-Araştırma Kritiği grup raporu sunumu
8 Ara Sınav Haftası
9 • Araştırma Tasarımı: Pilot Uygulama
10 • Verilerin Sunumu-Tablo ve Grafikler
11 • Araştırma Tasarımı: Tabloların Oluşturulması
12 • Araştırma Tasarımı: Sunum Hazırlığı
13 • Araştırma Tasarımı: Grup Sunumu-1
14 • Araştırma Tasarımı: Grup Sunumu- 2
15 • Araştırma Tasarımı: Grup Sunumu- 3
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 2 8 16
Sunum ve Hazırlığı 1 2 2
Arasınav ve Hazırlığı 1 6 6
Final ve Hazırlığı 1 6 6

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi