Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL2015 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Hemşireliğin geliştirilmesinde araştırmanın öneminin ele alındığı bu derste, araştırma problemlerinin seçimi, hemşirelik sorunları ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi, farklı araştırma yöntemlerinin özellikleri, veri toplama ve analiz yöntemleri ile araştırmada etik konular incelenir. Öğrenci bu derste, araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerisi kazanır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Araştırma yöntemleri dersi hemşirelikte araştırmanın önemi, araştırma süreci, veri geçerliliği ve güvenilirliği, evren ve örneklem, araştırma tasarım türleri, araştırmada hata kaynakları, araştırma etiği ve araştırma raporunun yazımını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, soru-cevap, tartışma, küçük grup çalışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ekiz D: Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş Ankara 2003 Erefe İ:Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri,İstanbul ,2002 Karasar, N:Araştırmalarda Rapor Hazırlama,8.Basım .Ankara 1995 Karasar,N:Bilimsel Araştırma Yöntemi,6.Basım,Ankara 1994 Lobiondo-Wood G, Haber J: Nursing Research, Methotds and Critical Appraisal for Evidence-Based Practice, 6th Edition, Mosby Elsevier, 2006. Polit DF, Beck CT: Essentials of Nursing Research, Sixty Edition, Lippincott Williams & Wilkins. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri.Ankara 2004 Wood GL, Haber J: Nursing Research, Methods And Critical Appraisal For Evidence-Bese Practice. Mosby Elseiver. 2006

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HASİBE KADIOĞLU
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Hemşirelikte araştırmanın önemini tartışır.
  • Hemşirelikte kanıt temelli uygulamaların önemini açıklar.
  • Bir hemşirelik araştırmasını kritik eder.
  • Bilimsel araştırma süreci basamakları doğrultusunda bir araştırma planlar.
  • Araştırma sonuçlarını uygun teknikle sunar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 " Hemşirelikte Bilme Yolları. Hemşirelikte Araştırmanın Önemi .Hemşirelikte araştırmanın geçmişi ve mevcut durum
2 " Araştırma Süreci. Araştırma problemi kaynakları, formüle edilmesi, hipotez geliştirme . Literatür tarama
3 " Araştırmalarda veri toplama. Araçların geçerliliği, güvenirliliği, seçicilik, duyarlılık
4 "Evren ve örneklem. Örneklem büyüklüğünü saptama. Örnekleme yöntemleri
5 Araştırma türlerinin (tasarımlarının) sınıflandırılması ve genel özellikleri
6 Kantitatif araştırmalar ve hemşirelik araştırma problemlerinde kullanımı
7 Kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerinin farklılıkları
8 Ara sınav
9 Kalitatif araştırma yöntemleri ve hemşirelik araştırma problemlerinde kullanımı
10 Araştırmalarda Hata Kaynakları
11 Araştırma etiği ve araştırma raporunun yazımı
12 Araştırma konusu seçimi ve makale inceleme
13 Araştırma kriği sunumu
14 Araştırma planlama I
15 Araştırma planlama I
16 Araştırma planlama I
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 1 10
Proje ve Hazırlığı 10 1 10
Ödev ve Hazırlığı 12 2 24
Arasınav ve Hazırlığı 10 1 10
Final ve Hazırlığı 0 0 0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi