Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Afetinan, A. (1977). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi: Ankara. İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi. (2007). Ed. Cemil Öztürk: Ankara. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I ve II. (2000). Atatatürk Araştırma Merkezi: Ankara.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenciler Türk devrimlerinin niteliklerini açıklar.
  • Öğrenciler Türk devrimlerinin nihai hedefini yorumlar
  • Öğrenciler Atatürk ilkelerini açıklar.
  • Öğrenciler cumhuriyetçilik prensibini açıklar.
  • Öğrenciler ulusçuluk, devletçilik, halkçılık, çağdaşlık ve devrimcilik prensiblerini açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı
2 Türk inkılabını etkileyen akımlar
3 Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti
4 Laik Türk hukuk sisteminin kurulması
5 Laik Türk hukuk sisteminin kurulması
6 Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme
7 Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler
8 Ara sınav
9 Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi
10 Milliyetçilik ilkesi
11 Halkçılık ve devletçilik ilkesi
12 Laiklik ilkesi
13 İnkılapçılık ilkesi
14 Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları
15 Değerlendirme
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Arasınav ve Hazırlığı 3 1 3
Final ve Hazırlığı 3 1 3

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5