Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

-

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Potts NL, Mandleco BL. Pediatric nursing: caring for children and their families, 2nd Ed, Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, (2007) Hockenberry MJ., Wilson D., Wong DL., Barrera P. Wong's Nursing Care of Infants and Children, 7th Ed, Mosby, (2006) Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 1-2. Dizgi Baskı, Ankara (2004) Bates B. Physical Examination and History Taking, 9th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, (2005) Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Ankara, 2012 Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2013 Görak G, Savaşer S, Yıldız S. Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, 1. Baskı, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2011

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI ÇÖVENER ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliğine Giriş
2 Hastane Enfeksiyonları
3 Bağışıklama
4 Aşılar
5 Ders çalışma haftası
6 Kan Yolu İle Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
7 Kan Yolu İle Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
10 Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
11 Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
12 Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
13 Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
14 Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
15 Ders Çalışma Haftası
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 5 5 25
Arasınav ve Hazırlığı 1 28 28
Final ve Hazırlığı 1 28 28

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi