Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İlacın tanımı, formları, farmakokinetik, farmakodinamik, ilaçların besinlerle etkileşim mekanizmaları, besinlerin içerisinde bulunan biyoaktif bileşenler, ilacın aktivitesini hızlandıran ya da yavaşlatan besinler ve ters etkileri konularında bilgi edinilmesi.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

İlacın tanımı, formları, farmakokinetik, farmakodinamik, ilaçların besinlerle etkileşim mekanizmaları, besinlerin içerisinde bulunan biyoaktif bileşenler, ilacın aktivitesini hızlandıran ya da yavaşlatan besinler ve ters etkileri konularında bilgi edinilmesi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

- Anlatım - Tartışma - Sunum

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Baysal A.ve ark., Diyet El Kitabı, Yenilenmiş 3. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1999. - Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000. - Besin-İlaç Etkileşimi, Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Yayını 1, Ankara, 1999. - Meckling KA. Nutrient-Drug Interactions, CRC Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2007. - McCabe Beverly J., Frankel Eric H., Wolfe Jonathan J.Handbook of Food-Drug Interactions,CRC Pres,Boca Raton,Florida,2003. - Dökmeci İsmet. Sağlık Yüksekokulları İçin Farmakoloji,İstanbul Medikal Yayıncılık,İstanbul Tıp Kitabevi,2007. - Raffa R.B.,Rawls S.M., Beyzarov E.P.Netter'in Resimli Farmakolojisi, Nobel Tıp Kitabevleri,2007.

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Besin-besin etkileşimi konusunda bilgilerini arttırırlar.
  • Besin-ilaç etkileşimi konusunda bilgilerini arttırırlar.
  • Etkileşime en çok giren etken maddeleri ve buna yönelik beslenmeyi öğrenirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Farmakoloji
2 Farmakokinetik, farmakodinamik, ilaç tanımı
3 İlaç etkileşimleri
4 Kardiyovasküler, Renal Sistem ,Antihipertansif Kemoterapötik İlaçlar
5 Analjezik,Antiinflamatuar , Endokrin Sistem ,Sindirim Sistemi,Obezite-İştah İlaçları ve Diğerleri
6 Beslenme Destek Sistemlerinde İlaç Etkileşimi ve Yaşlılarda İlaç-Besin Etkileşimi
7 Beslenme Destek Sistemlerinde İlaç Etkileşimi ve Yaşlılarda İlaç-Besin Etkileşimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Karbonhidrat ve İlaç Etkileşimi
10 Protein ve İlaç Etkileşimi
11 Lipid ve İlaç Etkileşimi
12 Vitamin-Mineral İlaç Etkileşimi
13 Alkol,Çay-Kahve İlaç Etkileşimi, Bitkisel ve diyet destek ürünleri ve ilaç
14 Besin ilaç etkileşiminden korunmak için diyet önerileri
15 Literatür tartışması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Proje ve Hazırlığı 14 1 14
Ödev ve Hazırlığı 7 1 7
Sunum ve Hazırlığı 7 1 7
Seminer ve Hazırlığı 14 1 14
Araştırma ve Hazırlığı 14 1 14
Rapor ve Hazırlığı 14 1 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi