Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerinde etkili iletişim, beslenme eğitimi hazırlama ve sunma konularını değerlendirmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hasta hakları, öykü ve anamnez alma, beslenme durumunun saptanması, vücut kompozisyonu ve diğer testlerin değerlendirilmesi, tedavi ve takip, değerlendirme ve programın yeniden yapılandırılması, danışana yaklaşım, eğitim ilkeleri, yöntemleri, metodu, yetişkinlere danışmanlık, çocuklara danışmanlık, kurumlara danışmanlık, sporculara danışmanlık, topluma danışmanlık konularını kapsar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sunum, ödev

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Sunumları. Nutrition Counseling and Education Skills for Dietetics Professionals. Holli B., Beto A.J. 2012.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞULE AKTAÇ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Diyetetik uygulamalarında etkili iletişim bileşenlerini tanımlayabilecektir
  • Öğrenme kuramı, davranış değişikliği teorisi ile beslenme eğitimi planlayabilecektir uygun materyal kullanarak etkili beslenme eğitimi uygulayabilecektir. Öğrenme kuramı, davranış değişikliği teorisi ile beslenme eğitimi planlayabilecek ve uygun materyal kullanarak etkili beslenme eğitimi uygulayabilecektir. Öğrenme kuramı, davranış değişikliği teorisi ile beslenme eğitimi planlayabilecektir
  • Uygun materyal kullanarak etkili beslenme eğitimi uygulayabilecektir
  • Danışmanlık ve eğitimin etkinliğini değerlendirebilecektir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Tanımı
2 Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri Beslenme Danışmanlığı ve Beslenme Eğitiminin Prensipleri
3 Danışmanlık İlişkisinde Danışanları Etkileyen Faktörlerin Tanınması
4 Kültürel Değerler
5 Eğitim Materyalleri ve Bu Materyallerin Hazırlanması
6 Eğitim Metotları ve Uygulama Yolları
7 Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar I
8 Çeşitli Grupların ve Kişilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar II
9 Ara Sınav Haftası
10 Eğiticinin ve Danışmanın Nitelikleri
11 Davranış Değişikliği Modelleri
12 Koruyucu Sağlık Alanında Temel Danışmanlık Yöntemleri
13 İletişim Engelleri
14 Pratik Çalışma
15 Pratik Çalışma
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 7 1 7
Proje ve Hazırlığı 7 1 7
Ödev ve Hazırlığı 10 2 20
Sunum ve Hazırlığı 10 1 10
Seminer ve Hazırlığı 7 1 7
Demo ve Hazırlığı 7 1 7
Araştırma ve Hazırlığı 7 1 7
Rapor ve Hazırlığı 7 1 7
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi