Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Çevresel faktörlerin ve beslenme üzerinde etkisinin değerlendirilmesi ve ülke beslenme alışkanlıkları farklılıklarının öğretilmesi

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

-Beslenme ve çevre etkileşimi -Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler -Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıkları -Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde -Dinler ve beslenme -Beslenmeyei etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafi nedenler

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, ödev hazırlama

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Baysal, A, Kutluay-Merdol, T. Sasır. H. et al.: Türk Mutfağında örnekler, Kültür Bakanlığı, 1993 -Kutluay Merdol, t, Tarihten Günümüze Toplumlar ve beslenme alışkanlıkları, Türk Halk Kültürü araştırma ve tanıtım Vakıf Yayın, 1998 -Belge, M., Tarih boyunca Yemek Kültürü, 2001 -Tannahill, R.: Food in History, 1975 -Goodman, Al, Dufour, D., Pelto, G: Nutritional Antropology, 1999 -www.as.ua.edu (Nutritional Antropology)

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZEHRA MARGOT ÇELİK
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Dinlerin beslenmeye etkisini farkına varır.
  • Beslenmeyi etkileyen ekonomiki politik, sosyal ve çoğrafi nedenleri araştırır.
  • Bireyin beslenme alışkanlıklarına yaşadıkları toplumun ve ailenin temel özelliklerini değerlendirir.
  • Tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin beslenme alışkanlıklarına olan değişimlerini yorumlama yetisi kazanır.
  • Çevresel faktörlerin beslenmeyi nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibi olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Beslenme ve çevre Etkileşimi
2 Antik Çağ Dönemi ve Beslenme
3 M.Ö. Dönemde Beslenme
4 M.S. Döneminde Beslenme
5 Tarihsel Süreçte Besin Üretimi ve Tüketimi
6 Tarihsel Süreçte Besin Üretim Araç-Gereçleri
7 Tarihsel Süreçte Beslenme Alışkanlıklarında Oluşan Değişiklikler-I
8 Ara Sınav Haftası
9 Tarihsel Süreçte Beslenme Alışkanlıklarında Oluşan Değişiklikler-II
10 Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklar -I
11 Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklar -II
12 Dinlerin Beslenmeye Etkisi
13 Ekonominin beslenmeye etkisi
14 Politikanın beslenmeye etkisi
15 Sosyal Durumun ve çevrenin beslenmeye etkisi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 7 1 7
Proje ve Hazırlığı 7 1 7
Ödev ve Hazırlığı 7 1 7
Laboratuvar ve Hazırlığı 7 1 7
Atölye ve Hazırlığı 7 1 7
Sunum ve Hazırlığı 7 1 7
Seminer ve Hazırlığı 7 1 7
Demo ve Hazırlığı 7 1 7
Araştırma ve Hazırlığı 7 1 7
Rapor ve Hazırlığı 7 1 7
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi