Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY1002 Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 8,00 3 4

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Besinlerdeki besin öğelerinin yapıları, fonksiyonları, sınıflandırılması, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, yetersiz ve aşırı alımları. Besin çeşitleri, besin değerleri, işlenme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan kayıplar, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuvarda ortamında uygulanması

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım ve laboratuar çalışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 10.Baskı, Ankara. Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press. Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wads./Thomson Learning, USA. Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J.(2002). Introduction to Human Nutrition, Blackwell Publishing. Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s.Food , Nutrition & Diet Therapy, 11 th Ed., (USA), 2004.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Besinlerdeki besin öğelerinin kayıplarını en aza indirmek için içeriğe uygun hazırlama ve pişirme tekniklerini öğrenir
  • Vitamin ve mineral içerikleri yönünden besinleri değerlendirip insan beslenmesindeki önemini kavrar
  • Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral gereksinmelerini bilerek diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlar
  • Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini öğrenir
  • Menü planlamanın nasıl yapılacağını öğrenecek ve menü planlama becerisi kazanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Su ve elektrolitler
2 Vitaminlerin tanımı ve sınıflandırılması, yağda eriyen vitaminlerin tanımı, yapısı ve özellikleri, metabolizması, kaynakları ve gereksinmesi
3 Suda eriyen vitaminlerin tanımı, yapısı ve özellikleri, metabolizması, kaynakları ve gereksinmesi
4 Besin grupları
5 Etlerin tanımı, çeşitleri, bileşimi, yapısı ve beslenmedeki önemi Kurubaklagillerin tanımı, bileşimi ve beslenmedeki önemi Yağlı tohumlar ve sert kabuklu meyveler
6 Yumurta tanımı, yapısı, bileşimi ve beslenmedeki önemi Sütün tanımı, bileşimi ve beslenmedeki önemi Süt ürünleri
7 Tahılların tanımı,çeşitleri, yapısı ve beslenmedeki önemi Tahılları kullanma şekilleri, saklama ilkeleri
8 Ara sınav
9 Sebze ve meyvelerin tanımı, yapısı ve beslenmedeki önemi, pişirme, satın alma ilkeleri Taze sebze ve meyvelerin kullanılması
10 Yağların tanımı, çeşitleri, bileşimi, yapısı ve beslenmedeki önemi Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri Tatlılar, çeşitleri ve özellikleri
11 Katkı öğeleri Besinleri işleme ve saklama yöntemleri
12 İçecekler
13 Diyet posası ve hastalıklarla ilişkisi - doğal besin toksinleri
14 Yemek planlama-yemek tarifleri Mutfak özelliği, araç ve gereçleri
15 Özel durumlarda beslenme
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 4 14 56
Arasınav ve Hazırlığı 5 1 5
Final ve Hazırlığı 5 1 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi