Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 BDY1001 Beslenme ve Diyetetiğe Giriş Zorunlu 1 8,00 3 4

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Beslenmede yer alan enerji ve makrobesin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki öneminin kavranması ve farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarlarını bilerek diyet örüntüsünün oluşturulması amaçlanmıştır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuar ortamında uygulanması

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım ve laboratuvar çalışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 10.Baskı, Ankara. Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press. Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wadsworth/Thomson Learning, USA. Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J.(2002).Introduction to Human Nutrition (Ed by), Blackwell , Publishing Company. Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s.Food , Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), 2004.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri FATMA ESRA GÜNEŞ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Beslenmenin temeli olan besin öğeleriyle(karbonhidratlar, proteinler ve lipitler, vitaminler, mineraller) ilgili, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri gibi bilgileri öğrenerek beslenmenin temelini kavramayı başaracaklardır.
  • Besinlerin içerdiği besin öğelerinin cins ve miktarını belirleyerek değerlendirir.
  • Besinlerin yapısına uygun hazırlama ve pişirme yöntemlerini uygular.
  • Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeşit ve miktarlarını bilecek ve diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlayabileceklerdir.
  • Üç günlük bireysel besin tüketimi uygulayarak ve fiziksel aktivite kayıtları tutarak kendi beslenme durumlarını saptar. Günlük tüketilmesi önerilen besin ögeleri miktarlarıyla karşılaştırabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Beslenme ve sağlıkla ilişkisi, yaşam için gerekli besin öğeleri
2 Karbonhidratların tanımı ve sınflandırılması
3 Karbonhidratların metabolizması; emilimi, sindirimi
4 Yağların tanımı, sınıflandırılması
5 Yağların yapısı ve metabolizması
6 Proteinlerin tanımı, sınflandırılması
7 Proteinlerin yapısı ve metabolizması
8 Ara sınav
9 Nükleik asitler
10 Enzimler
11 Enerji metabolizması
12 Enerji oluşumu
13 Enerji harcanması
14 Enerji dengesi ve önemi
15 Hormonlar ve metabolizma
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 7 7
Proje ve Hazırlığı 1 7 7
Ödev ve Hazırlığı 4 7 28
Laboratuvar ve Hazırlığı 5 7 35
Atölye ve Hazırlığı 1 7 7
Sunum ve Hazırlığı 4 7 28
Seminer ve Hazırlığı 1 7 7
Demo ve Hazırlığı 1 7 7
Araştırma ve Hazırlığı 1 7 7
Rapor ve Hazırlığı 4 7 28
Arasınav ve Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Final ve Hazırlığı 3 7 21

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi