Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE4001 Bitirme Projesi I Zorunlu 7 7,00 0 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma ve yöntemlerinin öğrenilmesi.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Araştırma süreci

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sözlü sunum,soru cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Osman Hayran:Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve istatistiksel yöntemler Semra Erdoğan ve ark: Hemşirelikte Araştırma

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Araştırma planlamayı tanımlama
  • Literatür taramayı tanımlama
  • Örneklem seçimini tanımlama
  • Veri toplamayı tanımlama
  • Verileri değerlendirmeyi tanımlama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Araştırma konusu belirleme
2 Konu belirleme ve literatür tarama
3 Belirlenen konu doğrultusunda literatür tarama
4 Literatür tarama
5 Literatür tarama
6 Belirlene konuya yönelik materyal metod oluşturulması
7 Evren örneklem belirlenmesi
8 Ara Sınav Haftası
9 Kullanılacak veri toplama formlarının oluşturulması
10 Ön veri toplama ve gerekli düzenlemelerin yapılması
11 Proje önerisi yazımı
12 Proje önerisi yazımı
13 Proje öneri yazımı
14 Veri toplama
15 Veri toplama
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Proje ve Hazırlığı 14 4 56
Sunum ve Hazırlığı 1 5 5
Araştırma ve Hazırlığı 14 3 42
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5