Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4001 Bitirme projesi I Zorunlu 7 2,00 0 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmanın planlanması, yürütülmesi,yazılması ve sunulmasını sağlayan bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Literatür tarama, Proje konusunun seçimi, Proje çalışma planının hazırlanması, Proje çalışma planının sunumu, Veri toplama, Veri analizi Genel bilgiler, gereç ve yöntemin yazılması, Bulgular ve tartışmanın yazılması, Sonuç, öneriler ve kaynakçanın yazılması, Projenin sunumu ve tartışılması

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Araştırma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seçilen konu üzerine güncel literatür

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ŞULE ALPAR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Literatür tarar.
  • Araştırma hipotezi oluşturur
  • Araştırma dizaynlarını öğrenerek hangisini uygulayacağını bilir.
  • Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Anlaşılır ve etkili bir şekilde araştırma projesini raporlandırır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Konu Belirleme
2 Konu Belirleme
3 Kaynak Tarama
4 Araştırma Planlama
5 Anketlerin Hazırlanması
6 Giriş ve Amaç Bölümünün Yazılması
7 Giriş ve Amaç Bölümünün Yazılması
8 Ara Sınav Haftası
9 Genel Bilgiler
10 Genel Bilgiler
11 Metod Bölümlerinin Yazılması
12 Metod Bölümlerinin Yazılması
13 Veri Toplamaya Başlanması
14 Veri Toplamaya Başlanması
15 Veri Toplamaya Başlanması
16 Sınava Hazırlık Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi