Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 IST3010 Biyoistatistik Zorunlu 6 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İstatistiksel testleri ve rapor yazma süreçlerini kavratmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Biyoistatiğin tanımı, yöntemleri, araştırma sürecinde kullanımı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, yorumlama, tartışma, soru-cevap, yansıtma, gözlem, vaka çalışmaları, örnek oluşturma kullanılmaktadır

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sümbüloğlu. K. Sübüloğlu V. Biyoistatistik. 17. Baskı. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara 2. Demir E.(2017). İSTATİSTİK DERS NOTLARI (Gözden Geçirilmiş İkinci Paylaşım) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. https://www.researchgate.net/publication/312332685_Istatistik_Ders_Notlarim_-_My_Notes_for_Statistics_Classes_Teaching_Document

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SAİME EROL
Ofis/Oda No 229
Telefon 05422570108
E - Posta saimeerol@hotmail.com
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri 09-10

Öğrenme Çıktıları

  • Temel olasılık kavramlarının ve testlerinin sıralar.
  • Temel istatistiksel kavramları tanımlar.
  • Parametrik testleri bilgisayar ortamında hesaplar.
  • Non parametrik testleri bilgisayar ortamında hesaplar.
  • Korelasyon ve regresyon testlerini elde yapar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Derse Giriş
2 Verilerin Özellikleri- Veri Girişi
3 Verilerin Sınıflandırılması
4 Teorik Dağılımlar
5 Tanımlayıcı İstatistikler
6 Verilerin Sunuma Hazırlanması • Tablo Yapımı • Grafik Yapımı Verilerin Sunuma Hazırlanması • Tablo Yapımı • Grafik Yapımı Verilerin Sunuma Hazırlanması,
7 Verilerin Sunuma Hazırlanması • Tablo Yapımı • Grafik Yapımı Verilerin Sunuma Hazırlanması (Devam) • Tablo Yapımı, Grafik Yapımı Verilerin Sunuma Hazırlanması (Devam) • Tablo Yapımı, Grafik Yapımı Tablo ve grafik yapımı
8 Ara Sınav Haftası
9 Önemlilik Testleri
10 Parametrik Önemlilik Testleri devam
11 Non-parametrik Önemlilik Testleri devam
12 Non-parametrik Önemlilik Testleri devam
13 Korelasyon Analiz
14 Korelasyon Analiz
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5