Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 KMY1027 Biyokimya Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Canlı hücrelerin kimyasal yapıtaşları ve bunların geçirdiği reaksiyon ve olayların tam olarak moleküler düzeyde anlatılması amaçlanır. Bu amaca ulaşmak için, biyokimya hücrelerde bulunan çok sayıdaki molekülleri izole etmeye, bunların yapılarını belirlemeye ve fonksiyonlarını analize çalışmıştır. Biokimyasal çalışmalar, sağlık ve hastalığa ilişkin pek çok konuyu aydınlatmayı sağlamıştır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Proteinlerin, karbonhidratların, lipitlerin, enzimlerin, nükleik asitlerin yapısal ve işlevsel görevlerinin kavranılması, hormonlar, vitaminler, minerallerin işlevlerinin öğrenilmesi, yetersizlikleri ve fazlalıklarında neden oldukları rahatsızlıklar, anabolizma, katabolizma, sindirim ve emilim, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, test seçimi ve numune alma yolları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

soru-yanıt vaka tartışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, Harper’s Biochemistry. 25th ed. Appleton and Lange Publications; 2000. Nelson LD, Cox MM, Lehninger AL. Principles of Biochemistry. 2nd ed. New York: Worth Publishers; 1997 Stryer L. Biochemistry. 3rd edition. New York: Freeman and Company; 1988. Yenson M. İnsan Biyokimyası. İstanbul: İ.Ü.Tıp Fak. Yay. No:128 ,1989.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURTEN ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Normal biyokimyasal olayların anlaşılması gereken her bozuklukları biyokimyasal bir temeli olduğunu kavrama, refah temelinde vardır.
  • Yapısının bilmek ve biyomoleküller farkları insan vücudu teşkil edilmelidir.
  • Su ve sıvı dengesinin önemini kavramak gerekir.
  • Su ve akışkan bozuklukları ödem ve dehidratasyon olduğunu bildirdiler idetify mümkün olmalıdır.
  • Proteinler, karbonhidratlar, yağlar ve enzimlerin yapısal ve fonksiyonel rolleri kavrayabilme gerekir.
  • Hormonlar, vitaminler ve mineraller işlevini bilmek gerekir.
  • Eksiklikler veya hormon, vitamin ve minerallerin fazla oluşan bozukluklar bilmek gerekir.
  • Anabolizma bilmek gerekir, katabolizma, sindirim, emilim, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, test seçimi ve numune toplama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Biyokimyaya Giriş Hücre ve Subselüler Organeller, Membran Yapısı, Membran Taşıma Sistemleri, Su ve Elektrolit Metabolizması, Vücut Su içeriği, Vücut Su Dengesi, Vücut Ozmotik Basıncı , Vücut Su Dengesi Bozuklukları(Dehidratasyon, Ödem), Elektrolit Metabolizması Biyokimyaya Giriş Hücre ve Subselüler Organeller, Membran Yapısı, Membran Taşıma Sistemleri, Su ve Elektrolit Metabolizması, Vücut Su içeriği, Vücut Su Dengesi, Vücut Ozmotik Basıncı , Vücut Su Dengesi Bozuklukları(Dehidratasyon, Ödem), Elektrolit Metabolizması Biyokimyaya Giriş Hücre ve Subselüler Organeller, Membran Yapısı, Membran Taşıma Sistemleri, Su ve Elektrolit Metabolizması, Vücut Su içeriği, Vücut Su Dengesi, Vücut Ozmotik Basıncı , Vücut Su Dengesi Bozuklukları(Dehidratasyon, Ödem), Elektrolit Metabolizması Biyokimyaya Giriş Hücre ve Subselüler Organeller, Membran Yapısı, Membran Taşıma Sistemleri, Su ve Elektrolit Metabolizması, Vücut Su içeriği, Vücut Su Dengesi, Vücut Ozmotik Basıncı , Vücut Su Dengesi Bozuklukları(Dehidratasyon, Ödem), Elektrolit Metabolizması Biyokimyaya Giriş Hücre ve Subselüler Organeller, Membran Yapısı, Membran Taşıma Sistemleri
2 Su ve Elektrolit Metabolizması, Vücut Su içeriği, Vücut Su Dengesi, Vücut Ozmotik Basıncı , Vücut Su Dengesi Bozuklukları(Dehidratasyon, Su Su ve Elektrolit Metabolizması, Vücut Su içeriği, Vücut Su Dengesi, Vücut Ozmotik Basıncı ve Vücut Su Dengesi Bozuklukları(Dehidratasyon, Ödem
3 Aminoasitler Genel Özellikleri, Sınıflandırılması Kimyasal Tepkimeleri, Denatürasyon,
4 Peptitler Genel Yapı ve Özellikleri
5 Protein Özellikleri, Yapıları, Sınıflandırılması, Vücut Proteinleri ve Fonksiyonları, Serum Proteinleri, Hemoglobin, Pıhtılaşma Proteinleri
6 Enzimler, Sınıflandırılması, Özellikleri, Klinik Enzimoloji, Kanda bulunan Enzimler ve Tanısal Yararları, Serumda Enzim Düzeyini Etkileyen Fak
7 Karbonhidratlar, Monosakkaritler, Oligosakkaritler, Polisakkaritler, Proteoglukanlar, Glikoproteinler, Yapı ve Fonksiyonları
8 Ara Sınav Haftası
9 Lipidler, Yağ Asitleri ve Türevleri, Bileşik Lipidler, Izopren Lipidler(Steroid ve kolesterol yapısı ve sınıflandırılması) Lipidler, Yağ Asitleri ve Türevleri, Bileşik Lipidler, Izopren Lipidler(Steroid ve kolesterol yapısı ve sınıflandırılması) Lipidler, Yağ Asitleri ve Türevleri Lipoproteinler Keton Cisimleri
10 Hormonlar, Yapı ve Sentezleri, Depolanmaları, Salgılanmaları, Hormon Reseptörleri
11 Hormonların Etki Mekaznizmaları, Tiroid Hormonları, Kalsiyum ve Fosfor Metabolizmasını düzenleyen Hormonlar
12 Pankreas Hormonları, Adrenal Hormanları, Gonatlar ve Steroid Hormonları, Hipotalamus ve Hipofiz Hormonlar
13 Metabolizma anabolizma, katabolizma, sindirim ve emilim,
14 Üre sentezi beta oksidasyon oksidatif fosforilasyon
15 Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, test seçimi ve numune alma yolları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8