Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 KMY1027 Biyokimya Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Canlı hücrelerin kimyasal yapıtaşları ve bunların geçirdiği reaksiyon ve olayların tam olarak moleküler düzeyde anlatılması amaçlanır. Bu amaca ulaşmak için, biyokimya hücrelerde bulunan çok sayıdaki molekülleri izole etmeye, bunların yapılarını belirlemeye ve fonksiyonlarını analize çalışmıştır. Biokimyasal çalışmalar, sağlık ve hastalığa ilişkin pek çok konuyu aydınlatmayı sağlamıştır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Proteinlerin, karbonhidratların, lipitlerin, enzimlerin, nükleik asitlerin yapısal ve işlevsel görevlerinin kavranılması, hormonlar, vitaminler, minerallerin işlevlerinin öğrenilmesi, yetersizlikleri ve fazlalıklarında neden oldukları rahatsızlıklar, anabolizma, katabolizma, sindirim ve emilim, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, test seçimi ve numune alma yolları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

soru-yanıt vaka tartışması

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW, Harper’s Biochemistry. 25th ed. Appleton and Lange Publications; 2000. Nelson LD, Cox MM, Lehninger AL. Principles of Biochemistry. 2nd ed. New York: Worth Publishers; 1997 Stryer L. Biochemistry. 3rd edition. New York: Freeman and Company; 1988. Yenson M. İnsan Biyokimyası. İstanbul: İ.Ü.Tıp Fak. Yay. No:128 ,1989.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri NURTEN ÖZÇELİK
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Normal biyokimyasal olayların anlaşılması gereken her bozuklukları biyokimyasal bir temeli olduğunu kavrama, refah temelinde vardır.
  • Yapısının bilmek ve biyomoleküller farkları insan vücudu teşkil edilmelidir.
  • Su ve sıvı dengesinin önemini kavramak gerekir.
  • Su ve akışkan bozuklukları ödem ve dehidratasyon olduğunu bildirdiler idetify mümkün olmalıdır.
  • Proteinler, karbonhidratlar, yağlar ve enzimlerin yapısal ve fonksiyonel rolleri kavrayabilme gerekir.
  • Hormonlar, vitaminler ve mineraller işlevini bilmek gerekir.
  • Eksiklikler veya hormon, vitamin ve minerallerin fazla oluşan bozukluklar bilmek gerekir.
  • Anabolizma bilmek gerekir, katabolizma, sindirim, emilim, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, test seçimi ve numune toplama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Biyokimya’ya giriş, su ve elektrolit metabolizması
2 Proteinler , aminoasitler
3 Enzimler
4 Karbonhidratlar
5 Lipitler
6 Nükleik asitler ve protein sentezi
7 Hormonlar
8 Ara sınav
9 Steroid hormonlar
10 Karbonhidrat, Lipit, Protein metabolizması
11 Sindirim ve emilim biyokimyası
12 Vitamin ve mineral biyokimyası
13 Karaciğer fonksiyon testleri
14 Böbrek fonksiyon testleri
15 Test seçimi, numune alma yöntemleri
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 1 10
Ödev ve Hazırlığı 28 1 28
Rapor ve Hazırlığı 12 2 24
Arasınav ve Hazırlığı 12 1 12

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8