Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 CEKO4013 Çalışma ve Endüstri İlişkileri Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Endüstri ilişkileri tüm sektörlerdeki çalışma ilişkilerini kapsayacak biçimde kullanılmakta ve tüm kesimlerin çalışma ilişkilerini inceleyen bir alan olarak düşünülmektedir. Bu kapsamda bu dersin amacı, endüstri ilişkilerinin tarihsel gelişimini, taraflarını ve genel işlevlerini anlatarak, günümüz gelişmelerinin bu alana nasıl yansıdığını ve gelecekte Endüstri İlişkileri’nin nasıl bir rol üstlenebileceği açıklanmaya çalışmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Çalışma ve Endüstri ilişkilerini kavramsal ve işleyiş boyutu ile anlatılması

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.E.OKUR, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri İlişkilerini Artan Önemi”, T.T.İ.Sendikası, İstanbul, 2002.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri MEHMET EMİN OKUR
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Endüstri ilişkileri kapsamını anlamak
  • Değişen çalışma şartlarını öngörebilmek
  • E çalışmanın anlaşılması
  • Yeni çalışma modelinde yeni insan kaynakları uygulamalarını anlamak
  • Toplu ve bireysel ilişkş Toplu ve bireysel ilişkileri yönetme vizyonunu kavramak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarihsel Gelişimi Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarafları Toplu Sözleşmeler Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Endüstri İlişkileri Sisteminin Bugünkü Gelişimi Çalışma Saatleri ve Şartları Çalışma Yaşamında Esneklik Uyg. İşgücü Yapısındaki Değişimler Değişen Toplu Pazarlık Yapısı Çalışma Koşullarının Bireyselleşmesi Endüstri İlişkileri Sisteminin Geleceği İKY’nin Endüstri İlişkileri Sistemi’nde Artan Önemi Genel Değerlendirme ve Kapanış Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarihsel Gelişimi Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarafları Toplu Sözleşmeler Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Endüstri İlişkileri Sisteminin Bugünkü Gelişimi Çalışma Saatleri ve Şartları Çalışma Yaşamında Esneklik Uyg. İşgücü Yapısındaki Değişimler Değişen Toplu Pazarlık Yapısı Çalışma Koşullarının Bireyselleşmesi Endüstri İlişkileri Sisteminin Geleceği İKY’nin Endüstri İlişkileri Sistemi’nde Artan Önemi Genel Değerlendirme ve Kapanış Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarihsel Gelişimi Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarafları Toplu Sözleşmeler Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Endüstri İlişkileri Sisteminin Bugünkü Gelişimi Çalışma Saatleri ve Şartları Çalışma Yaşamında Esneklik Uyg. İşgücü Yapısındaki Değişimler Değişen Toplu Pazarlık Yapısı Çalışma Koşullarının Bireyselleşmesi Endüstri İlişkileri Sisteminin Geleceği İKY’nin Endüstri İlişkileri Sistemi’nde Artan Önemi Genel Değerlendirme ve Kapanış Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarihsel Gelişimi
2 Endüstri İlişkileri Sisteminin Tarafları
3 Toplu Sözleşmeler
4 Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği
5 Endüstri İlişkileri Sisteminin Bugünkü Gelişimi
6 Çalışma Saatleri ve Şartları
7 Çalışma Yaşamında Esneklik Uyg.
8 Ara Sınav Haftası
9 İşgücü Yapısındaki Değişimler
10 Değişen Toplu Pazarlık Yapısı
11 Çalışma Koşullarının Bireyselleşmesi
12 Endüstri İlişkileri Sisteminin Geleceği
13 İKY’nin Endüstri İlişkileri Sistemi’nde Artan Önemi
14 Sanal dünyada toplu ilişkiler
15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 3 20 60
Proje ve Hazırlığı 2 3 6
Ödev ve Hazırlığı 1 3 3
Sunum ve Hazırlığı 1 2 2
Seminer ve Hazırlığı 2 2 4
Demo ve Hazırlığı 2 2 4
Araştırma ve Hazırlığı 2 2 4
Arasınav ve Hazırlığı 3 4 12
Kısa Sınav ve Hazırlığı 3 1 3
Final ve Hazırlığı 3 7 21

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi