Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2004 Cerrahi Hastalıklar Zorunlu 4 2,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciye, cerrahinin temel ilkeleri, cerrahi girişim gerektiren hastalıklar, operasyon öncesi, sırası ve sonrasında bakımın ilkeleri hakkında bilgi, beceri ve davranış kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; enfeksiyon önlem ve kontrolü, yara ve yanık bakımı, ağrı, hemorajik şoktaki hastanın bakımı, perioperatif bakım, sindirim sistemi, meme cerrahisi solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve endokrin sisteme yönelik cerrahi girişim geçirecek hastanın bakımını kapsar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım, demonstrasyon, grup tartışması, gözlem, beyin fırtınası, soru-cevap, örnek vaka çalışmaları

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Philips NM (2007). Berry & Kohn’s Operating Room Technıgue. 11th ed., Edition, Mosby Elseıver, St Louise. 2. Basavanthappa BT (2009). Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd., New Delhi. 3. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (2011). A Karadakovan, F Eti Aslan (Eds), Nobel Kitapevi, Ankara. 4. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (2015).S.Çelik,Ö.Usta Yeşilbalkan(Eds), Nobel Kitapevi, Ankara. 5. Ameliyathane Hemşireliği (2015), M.Yavuz van GIERSBERGEN, Ş.Kaymakçı(Eds), Akademisyen Kitapevi, Ankara. 6. Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte(2016). F Eti Aslan(Eds), Akademisyen Kitapevi, Ankara.

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYLİN ERDİM
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Gebe/birey ve aile/sağlık ekibi ile olumlu ilişkiler geliştirir.
  • Cerrahinin temel kavramlarını açıklar.
  • Hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik önlemleri açıklar.
  • Hastanın perioperatif bakımını açıklar.
  • Sistem cerrahisinde hasta bakımını açıklar ve yapar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Cerrahide Temel Kavramlar
2 Enfeksiyon Önlem ve Kontrolü
3 Yara Bakımı
4 Yanık Bakımı
5 Şok ve Hasta Bakımı
6 Ameliyat Öncesi Bakım
7 Ameliyat Sırası Bakım
8 Ara Sınav Haftası
9 Ameliyat Sonrası Bakım
10 Gastrointestinal Sistem Cerrahisi ve Bakımı
11 Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi ve Bakımı
12 Solunum Sistemi Cerrahisi ve Bakımı
13 Kardiyovasküler Cerrahisi ve Bakımı
14 Endokrin Sistem Cerrahisi ve Bakımı
15 Meme Cerrahisi ve Bakımı
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5