Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2024 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 4 4,00 0 8

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye cerrahi girişim geçirecek hastanın perioperatif bakımına yönelik beceri kazandırır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Cerrahi hastasının bakımında verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda uygulamasını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Klinik uygulama, grup tartışması, problem çözme, soru-cevap, vaka analizi.

Staj Durumu

Var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Basavanthappa BT. Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd, New Delhi, 2009. 2. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher L. Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 7th Edition, Mosby Elseiver, St. Louis, 2007. 3. Black JM, Hawks JH. Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes. 8th Edition, Saunders/Elsevier, 2009. 4. Alcan Z, Tekin DE, Özbucak Civil S. Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. Nobel Tıp Kitabevi, 2012.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Vücudun çeşitli sistemlerini etkileyen yaygın cerrahi girişim gerektiren durumlarda hasta merkezli perioperatif bakımı uygular.
  • Cerrahi girişim için ameliyathanenin hazırlanmasına ve ameliyat girişimini asiste eder.
  • Cerrahi aseptik tekniği kullanır.
  • Yaşam bulgularını sürdürmek için desteklenmesi gereken kritik hastanın bakımını uygular.
  • Hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik önlemleri açıklar.
  • Ekip çalışmasına katılır.
  • Geçirilecek/geçirilen cerrahi girişime özgü hasta ve ailesini eğitir.
  • Taburculuk eğitimini uygular.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
2 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
3 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
4 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
5 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
6 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
7 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
8 Ara sınav
9 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
10 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
11 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
12 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
13 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
14 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
15 Verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin perioperatif bakımını uygular.
16 Yıl sonu sınavı
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12