Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2022 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 4 8,00 5 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ders, öğrenciye cerrahi girişim geçirecek hastanın perioperatif bakımına yönelik bilgi kazandırır, cerrahi hastasının güncel yaklaşımlar doğrultusunda bütüncül bakımını planlamasını sağlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ders, cerrahi infeksiyonlar ve infeksiyon kontrolü, yara iyileşmesi ve yanıkta hemşirelik bakımı, şok ve çoğul organ yetmezliği sendromunda hemşirelik bakımı, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım, sinir sistemi cerrahisi, kalp-damar cerrahisi, toraksa ilişkin cerrahi girişimler, üriner sistem cerrahisi, sindirim sistemi ve sindirime yardımcı organların cerrahisi, meme ve endokrin sistem cerrahisi, kas-iskelet sistemi cerrahisi, kulak-burun-boğaz ve göz cerrahisinde hemşirelik bakımını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel anlatım, demonstrasyon, grup tartışması, problem çözme, soru-cevap, vaka analizi.

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Basavanthappa BT. Medical-Surgical Nursing. Second Edition, Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd, New Delhi, 2009. 2. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher L. Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 7th Edition, Mosby Elseiver, St. Louis, 2007. 3. Black JM, Hawks JH. Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes. 8th Edition, Saunders/Elsevier, 2009. 4. Can G. Onkoloji Hemşireliği. Birinci Basım. Nobel Tıp Kitabevi, 2014.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL GÜRKAN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta agurkan@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Cerrahi hemşireliğine ilişkin kavramları tanımlar.
  • Vücudun çeşitli sistemlerini etkileyen yaygın cerrahi girişim gerektiren durumların nedenleri, fizyopatolojisi, belirtileri ve tedavisini açıklar.
  • Vücudun çeşitli sistemlerini etkileyen yaygın cerrahi girişim gerektiren durumlarda hasta merkezli perioperatif bakımı planlar.
  • Kanıt temelli uygulamaları bilir ve cerrahi hemşireliğine uyarlar.
  • Cerrahi ekip üyelerini tanır ve ekip çalışmasının önemini kavrar.
  • Geçirilecek/geçirilen cerrahi girişime özgü hasta ve ailesinin eğitimini planlar.
  • Çeşitli sistemleri etkileyen yaygın cerrahi girişim gerektiren durumlarda taburculuk eğitimini bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Cerrahi infeksiyonlar ve infeksiyon kontrolü
2 Yara iyileşmesi ve yanıkta hemşirelik bakımı
3 Şok ve çoğul organ yetmezliği sendromunda hemşirelik bakımı Yanık bakımı
4 Ameliyat öncesi bakım Hipovolemik şok
5 Ameliyat sırası bakım
6 Ameliyat sonrası bakım
7 Sindirim sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı
8 Ara sınav
9 Sindirim sistemine yardımcı organların cerrahisi ve hemşirelik bakımı
10 Kalp-damar cerrahisi ve hemşirelik bakımı
11 Meme ve endokrin sistem cerrahisinde hemşirelik bakımı
12 Toraksa ilişkin cerrahi girişimler ve hemşirelik bakımı
13 Üriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı
14 Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı
15 Kas-iskelet sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı
16 Kulak-burun-boğaz ve göz cerrahisi ve hemşirelik bakımı
17 Yıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 7 98
Arasınav ve Hazırlığı 1 50 50
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12