Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM3004 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 6 8,00 0 8

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dünya’ da ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, temel sağlık hizmetleri, çocuğun büyüme ve gelişme süreci ve aile dinamiği konularında bilgi vermeyi ve bütüncü çocuk hemşireliği görüşünü ve çocukta sağlık-hastalık kavramları ile çocuk hastalıklarına yönelik hemşirelik yaklaşımlarını kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu ders, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Aile Merkezli Bakım, Büyüme gelişme dönemleri, vücut sisstemlere yönelik çocuk hastalıkları, çocuk ihmal ve istismarını kapsar. .

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, Soru-cevap, Beyin Fırtınası, Grup tartışması, Ev ödevi, Gözlem-görüşme

Staj Durumu

Dersimizin uygulaması çocuk sağlığı ve çocuk hastalıkları olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülmektedir. Çocuk sağlığı aşaması, toplum sağlığı merkezlerinde, kreşlerde ve okullarda yürütülmektedir. Çocuk Hastalıkları aşaması ise eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinin çocuk kliniklerinde, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde yürütülmektedir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bates B. Physical Examination and History Taking, 9th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, (2005) Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 1-2. Dizgi Baskı, Ankara (2004) Dağaoğlu T., Görak G. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2002) Hockenberry MJ., Wilson D., Wong DL., Barrera P. Wong's Nursing Care of Infants and Children, 7th Ed, Mosby, (2006) Potts NL, Mandleco BL. Pediatric nursing: caring for children and their families, 2nd Ed, Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, (2007)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI ÇÖVENER ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci, çocuk hemşireliğinin diğer hemşirelik alanlarından farkını bilir.
  • Öğrenci, çocuk sağlığını etkileyen faktörlere karşı sağlığı koruyucu ve geliştirici hemşirelik yaklaşımlarını uygular.
  • Öğrenci, çocuğun büyüme gelişme özelliklerine göre hemşirelik bakımı verir.
  • Öğrenci, çocuk ve aileden fonksiyonel sağlık örüntülerini kullanarak sistematik veri toplayabilir.
  • Öğrenci, topladığı verileri analiz ederek hemşirelik tanıları ve kollobratif problemleri oluşturur.
  • Öğrenci, çocuk ve ailenin tanılarına göre hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir.
  • Öğrenci, çocuğun fonksiyonlarını etkileyen ve sık görülen sağlık problemlerine yönelik hemşirelik bakım planı oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Çocuk Hemşireliği, Çocuk Sağlığının Durumu
2 Aile merkezli bakım, Gordon fonksiyonel sağlık örüntülerine göre çocuk sağlığını değerlendirme
3 Yenidoğan Dönemi, 0-1 bebeklik dönemi
4 1-3 yaş, 3-6 yaş dönemi
5 6-12 yaş dönemi, 12-18 yaş dönemi
6 Çocukta enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklama Hastaolma ve hastaneye yatmanın çocuk ve aileye etkisi
7 Çocukta ağrı , konjenital anomaliler
8 Ara sınav
9 Solunum Sistemi Hastalıkları , Çocuk Aciller
10 Sindirim Sistemi Hastalıkları, İmmobilize Çocuk
11 Sinir Sistemi Hastalıkları , Üriner Sistem Hastalıkları , Cerrahi Hastalıklar
12 Çocuk İhmal ve İstismarı, Terminal Dönemdeki Çocuk
13 Klinik Uygulama
14 Klinik Uygulama
15 Klinik Uygulama
16 Ders çalışma haftası
17 Yıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 8 120
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Laboratuvar ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7