Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM3002 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 8,00 5 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Dünya’ da ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, temel sağlık hizmetleri, çocuğun büyüme ve gelişme süreci ve aile dinamiği konularında bilgi vermeyi ve bütüncü çocuk hemşireliği görüşünü ve çocukta sağlık-hastalık kavramları ile çocuk hastalıklarına yönelik hemşirelik yaklaşımlarını kazandırmayı amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu ders, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Aile Merkezli Bakım, Büyüme gelişme dönemleri, vücut sisstemlere yönelik çocuk hastalıkları, çocuk ihmal ve istismarını kapsar. .

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, Soru-cevap, Beyin Fırtınası, Grup tartışması, Ev ödevi, Gözlem-görüşme

Staj Durumu

var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hockenberry MJ, Wilson D. (2015). Wong's Nursing Care of Infants and Children, 10th Ed, Mosby 2. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (2014). Pediatri Hemşireliği, Akademisyen Tıp Kitabevi 3. Törüner E, Büyükgönenç L (2013). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık 4. Duderstadt K (2008). Çocuklarda Fizik Muayene Resimli El Kitabı. Çeviri: Murat Yurdakök, Veri Medikal Yayıncılık

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ÇAĞRI ÇÖVENER ÖZÇELİK
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenci, çocuk hemşireliğinin diğer hemşirelik alanlarından farkını bilir.
  • Öğrenci, çocuk sağlığını etkileyen faktörlere karşı sağlığı koruyucu ve geliştirici hemşirelik yaklaşımlarını bilir.
  • Öğrenci, çocuğun büyüme gelişme özelliklerine bilir.
  • Öğrenci, çocuk ve aileden fonksiyonel sağlık örüntülerini kullanarak sistematik veri toplama basamaklarını kavrar
  • Öğrenci, topladığı verileri analiz ederek hemşirelik tanıları ve kollobratif problemlerin farkını bilir
  • Öğrenci, çocuğun fonksiyonlarını etkileyen ve sık görülen sağlık problemlerini bilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkiye’de ve dünyada çocuk sağlığının durumu Aile merkezli bakım Gordon fonksiyonel sağlık örüntülerine göre çocuk sağlığını değerlendirme
2 Yenidoğan dönemi 0-1 yaş- Bebeklik dönemi
3 1-3 yaş Oyun çocuğu 3-6 yaş Oyun çocuğu
4 6-12 yaş Okul Çocuğu 12-18 yaş Ergenlik Dönemi Hastalık ve hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerine etkileri
5 İlaç Uygulamaları Laboratuvar (Film Gösterimi) Lorenzo’nun Yağı
6 Bağışıklama Çocuklarda Beslenme Bozuklukları
7 Çocukta ağrı Çocukta Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı •Kızamık, kızıl, suçiçeği, kabakulak Meningokok menenjit
8 Ara Sınav Haftası
9 Çocukta Bağ (Kolajen) Doku Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • Akut Romatizmal Ateş Sinir sistemi hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • Epilepsi • Febril Konvülsiyonlar • Spina bifida Genetik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı • Down sendromu ve Mental Retardasyon
10 Genetik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı • Fenilketonüri Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • İshal ve Dehidratasyon • Çölyak
11 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • Üst Gastrointestinal Değişiklikler • Alt Gastrointestinal Değişiklikler Solunum sistemi hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • Akut Solunum Yolu Hastalıkları • Kronik Solunum Yolu Hastalıkları Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • İdrar Yolu Enfeksiyonları
12 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • Doğumsal Kalça Displazisi • Müsküler Distrofiler Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı • Tip 1 Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
13 Çocuk aciller • Yabancı cisim aspirasyonu • İntoksikasyonlar • Travmalar Onkolojik ve Hematolojik Sorunu Olan Çocuk ve Ailesi Terminal Dönemdeki Çocuk ve Hemşirelik Bakımı
14 Film Gösterimi Kızkardeşimin Hikayesi
15 Sosyal Pediatri • Madde Bağımlılığı • Çocuk İhmali ve İstismarı
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Proje ve Hazırlığı 1 10 10
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Laboratuvar ve Hazırlığı 1 10 10
Atölye ve Hazırlığı 1 10 10
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Seminer ve Hazırlığı 1 10 10
Demo ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Rapor ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi