Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE3005 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 5 7,00 4 4

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

0 - 18 yaş gurubu çocukların sağlıklı izlemini yapabilme, büyüme ve gelişmelerini izleme ve ilgili alanlarda uygulama becerilerini geliştirebilmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Çocuk sağlığının tanımı ve çocukların evrensel özellikleri Dünyada ve Türkiye de Çocuk sağlığı hizmetleri ve demografik veriler Çocuk sağlığı ile ilgili oranlar/hızlar ve yorumlanması sağlıklı çocuk izlemi çocukluk çağı dönemleri sık görülen çocukluk çağı hastalıkları ve bakım

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sözlü anlatım,demostrasyon

Staj Durumu

var

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çavuşoğlu H. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, Sistem ofset, Ankara, 2004 . Başbakkal ve ark.:Pediatri hemşireliği; Akademisyen yayıncılık,2014 Novak JC., Brom BL.: The Newborn in Maternal and Child Health Nursing.Ninth edition,Mosby,1999. Wong DL., Hockenbery MJ.: Wong’s Nursing Care of Infant and Child ,Seventh Edition, Eds: Wilson D., Mosby, 2003,

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sağlıklı ve hasta çocuğu ayırt eder
  • Çocuk ve aileye sağlık eğitimi yapar
  • Hastalık durumlarında, çocuk ve aileyi destekler
  • Aile merkezli çocuk bakımı yapabilir
  • Sağlıklı çocuğun özelliklerini sıralar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Derse giriş; çocuk olmak
2 Türkiye'de ve Dünyada Çocuk Sağlığı göstergeleri ve yorumlanması
3 Büyüme gelişme evrensel ilkeleri doğrultusunda çocukları değerlendirmek
4 Sağlıklı bebek-çocuk özellikleri ve izlem ilkeleri
5 Hasta çocuk ve hastaneye yatmanın çocuk-aile için anlamı
6 GİS özellikleri ve GİS sorunlarında çocuğa yaklaşım/bakım
7 Solunum sistemi özellikleri ve solunum sistemi sorunlarında çocuğa yaklaşım/bakım
8 Ara Sınav Haftası
9 Genito-üriner sistem sorunları ve çocuğa yaklaşım/bakım
10 Çocuklarda Sıvı-elektrolit dengesi ve önemi
11 Beslenme sorunları ve çocuğa yaklaşım
12 Kronik hastalıklı çocuk ve ailesine yaklaşım/bakım
13 Çocuk ve oyun-oyuncaklar
14 Çocuklarda güvenli ilaç uygulamaları ve önemi
15 Dersin değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 10 140
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Rapor ve Hazırlığı 1 10 10
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5