Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 FIN4020 Davranışsal Finans Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin temel finans teorilerinin varsayımlarını ve bireylerin/firmaların karar alırken bu varsayımlardan nasıl saptığını gösteren temel anomalileri öğrenmeleri, davranışsal finansın gelişimini ve temellerini, finansal kararları etkileyen psikoljik önyargıları kavramaları amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Modern Portföy Kuramı ve Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli, piyasa etkinliği, rasyonellikten sapmalar ve anomaliler, davranışsal finansın temelleri, psikolojik önyargılar, yatırımcı davranışı ve davranışsal kurumsal finans

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik konu anlatımı Ampirik bulguların paylaşılması Ders öncesi okumalar Ders sonunda sorular ve değerlendirme Quiz

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barak, O. (2008). Davranışsal finans: teori ve uygulama. Akkaya ve Kıyılar (2016). Davranışsal finans

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRAH KELEŞ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel finans teorilerinin varsayımlarını ve bunların gerçek hayatta nasıl saptığını öğrenmek
  • Davranışsal finansın temellerini anlamak
  • Karar alırken insanların kullandığı psikolojik önyargıları tanımak
  • İşletmelerin ve piyasaların karşılaştığı anomalileri anlamak
  • Yatırım ve işlem stratejileri ile bu stratejilere etki eden faktörleri öğrenmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Modern portföy kuramı ve SVFM
2 Piyasa etkinliği ve arbitraj mekanizması
3 Davranışsal finansa giriş
4 Belirsizlik altında seçim ve beklenti
5 Rasyonellikten sapmalar ve anomaliler
6 Davranışsal finansın temelleri I: Sınırlı arbitraj
7 Uygulama/okuma
8 Ara Sınav Haftası
9 Davranışsal finansın temelleri II: Yatırımcı duyarlılığı
10 Psikolojik (Bilişsel ve Duygusal) Önyargılar
11 Yatırımcı davranışı
12 Yatırım stratejileri
13 Davranışsal kurumsal finans
14 Aşırı ve düşük tepki hipotezleri, momentum, balon ve krizler
15 Uygulama
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 4 5 20
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav ve Hazırlığı 3 5 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi