Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 FIN4020 Davranışsal Finans Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin temel finans teorilerinin varsayımlarını ve bireylerin/firmaların karar alırken bu varsayımlardan nasıl saptığını öğrenmeleri, davranışsal finansın gelişimini ve temellerini kavramaları amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Belirsizlik ve risk, temel finans teorileri ve varsayımları, piyasa etkinliği, rasyonellikten sapmalar ve anomaliler, beklenti teorisi, bilişsel ve sezgisel hatalar, duygusal ve sosyal yanlılıklar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik konu anlatımı Ders öncesi okumalar Ders sonunda sorular ve değerlendirme

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ackert, L., & Deaves, R. (2009). Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets. Cengage Learning. South-Western, USA Nofsinger, J. R. (2014). Yatırım Psikolojisi, 5. Basım, Çev. Gazel, Sümeyra, Nobel Ltd. Şti. Kıyılar, M. & Akkaya, M. (2016). Davranışsal Finans. Literatür Yayıncılık, İstanbul Barak, O. (2008). Davranışsal Finans: Teori ve Uygulama. Gazi Kitabevi, Ankara

Dersin Web Sayfası

https://avesis.marmara.edu.tr/emrah.keles/dokumanlar

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRAH KELEŞ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel finans teorilerinin varsayımlarını ve bunların gerçek hayatta nasıl saptığını öğrenmek
  • Davranışsal finansın temellerini anlamak
  • Karar alırken insanların kullandığı psikolojik önyargıları tanımak
  • İşletmelerin ve piyasaların karşılaştığı anomalileri anlamak
  • Yatırım ve işlem stratejileri ile bu stratejilere etki eden faktörleri öğrenmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ders hakkında bilgi verilmesi ve derse giriş
2 Belirsizlik, risk ve finansal kararlar
3 Rasyonel seçim ve beklenen fayda
4 Modern finans teorileri
5 Belirsizlik altında seçim ve beklenti teorisi
6 Belirsizlik altında seçim ve beklenti teorisi
7 Uygulama ve okuma
8 Ara sınav haftası
9 Uygulama ve okuma
10 Davranışsal finansın temelleri: Sınırlı arbitraj
11 Davranışsal finansın temelleri: Bilişsel yanlılıklar
12 Davranışsal finansın temelleri: Bilişsel yanlılıklar
13 Davranışsal finansın temelleri: Bilişsel yanlılıklar
14 Davranışsal finansın temelleri: Duygusal yanlılıklar
15 Davranışsal finansın temelleri: Duygusal yanlılıklar
16 Davranışsal finansın temelleri: Sosyal yanlılıklar
17 Yarı yıl sonu sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 4 5 20
Sunum ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav ve Hazırlığı 3 5 15
Final ve Hazırlığı 1 15 15

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi