Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 DB4004 Değişim Yönetimi Zorunlu 8 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Değişimin doğasını anlamaya çalışarak, değişimi uygulamanın farklı yollarını gören ve uygun yaklaşıma yönelerek kendini değiştiren ya da tam tersi küçülten veya yok olan firmaları, bu firmadaki yönetici ve çalışan davranışlarını ele alıp inceleyerek, analiz etmeyi ve farklı örnekler ortaya koyarak katılımcıların değişim çalışmaları ile ilgili görüşlerini artırmak ve genişletmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Değişimin tanımı, Küresel değişim, niçin ve ne zaman değişim, değişim stratejileri, başarılı ve başarısız stratejiler, çalışanlar değişime niçin direnç gösterir, değişime direnç, değişim stratejileri için başarılı ve başarısız örnekler

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, ödev hazırlama ve sunma, tartışma, örnek olay çözme

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, konu ile ilgili web siteler, power point sunuları ve video gösterileri, Önerilen Kaynaklar: Organizational Development and Change, Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley West Pub. 2008. Değişim, Harvard Business Mess Yayınları. Organizational Change, Barbara Senior and Jocelyn Fleming, Perason Education, Third Edition, 2006.

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri HAVVA İNCİ ARTAN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bu dersin sonunda öğrenci; Değişimin doğasını anlayabilecektir. a. Değişimi tanımlar. b. Nasıl oluştuğunu açıklar. c. Sonuçlarının neler olduğunu tartışır. d. Bireyleri nasıl etkilediğini örnekler.
  • Bireysel, örgütsel ve toplumsal boyutta yaşanan değişimleri anlayabilecektir. a. Her düzeyde yaşanan değişimleri açıklar. b. Bunların birbirleriyle etkileşimini ilişkilendirir. c. Bireyi en fazla etkileyen değişimlerin hangileri olduğunu karşılaştırır.
  • Değişimin nasıl ve ne şekilde oluştuğunu değerlendirebilecektir. a. Değişime neden olan faktörleri sınıflar. b. Değişimi etkileyen faktörleri sorgular. c. Değişimin seyrini gösterir. d. Değişimin sonuçlarını tartışır.
  • Liderlik ve Değişimi ilişkilendirebilecektir. a. Değişimde liderlerin ve liderliğin rolünü açıklar. b. Liderlerin birey ve kuruluşları etkilemesini tartışır. c. Liderlerin birey ve kuruluşlara yol göstermesini açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Değişimin tanımı
2 Küresel değişim
3 Niçin ve ne zaman değişim
4 Niçin ve ne zaman değişim
5 Değişim stratejileri
6 Başarılı ve başarısız stratejiler
7 Örnek olaylar
8 Ara Sınav Haftası
9 Çalışanlar değişime niçin direnç gösterir
10 Değişime direnç
11 Değişime direnci azaltmak
12 Değişim stratejileri için başarılı örnekler
13 Değişim stratejileri için başarısız örnekler
14 Örnek olaylar
15 Örnek olaylar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 10 10
Sunum ve Hazırlığı 1 10 10
Araştırma ve Hazırlığı 1 10 10
Rapor ve Hazırlığı 1 7 7
Arasınav ve Hazırlığı 1 16 16
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 20 20

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi