Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SGL2091 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 1 3,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık yönetimi içinde Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin yeri ve önemini tanımlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin sunumu ve bu hizmetlerle ile ilişkili sağlık politikaları, iş gücü planlaması ve teknoloji kullanımını kapsamaktadır.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Teorik ders, soru-yanıt

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türk Dişhekimleri Birliği; www.tdb.org.tr 2. Oktay İ: Ağız ve Diş Sağlığı Alanında Hastane Yönetimi: Sur H, Palteki T. Hastane Yönetimi, 789-799, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2013 3. Mumcu G, Köksal L, Şişman N. An Analysis Of Oral Health Campains From A Social Marketing Perspective. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi 2013:3: 53-73 4. Betty Ladley Finkbeiner, C.A.F., Practice Management for the dental team. Mosby, St. Lous, Missouri, 2006, USA 5. Bridges G. Dental Reception and Practice,. Blackwell Munksgaard, Oxford, UK, 2006 6. Oral Health: World Health Organisation, www.who.int/oral_health 7. Pine CM, Community Oral Health. Elsevier, London UK, 2002 8. Daly B, Watt R, Batchelor P, Treasure E. Essential Dental Public Health, Oxford publishing, Oxford, UK, 2002 9. Şelimen D, Mumcu G. Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları Bedray Yayıncılık, Ankara, 2011

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri GONCA MUMCU
Ofis/Oda No 442
Telefon 02163302070/1426
E - Posta goncamumcu@marmara.edu.tr
Web https://abys.marmara.edu.tr/gonca.mumcu/
Öğrenci Görüşme Saatleri Çarşamba 12.00-13.00

Öğrenme Çıktıları

  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri hakkında temel kavramları tanımlar
  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ile ilgili politikaları ilişkilendirir
  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ile ilgili problemleri analiz eder
  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde kullanılan teknolojileri yorumlar
  • Sağlık hizmetlerinin sunumu ile Ağız ve Diş sağlığı Hizmetlerini ilişkilendirir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Tanımı ve Verilen Hizmetler
2 Gelişmiş Ülkelerde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Politikaları
3 Gelişmekte Olan Ülkelerde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Politikaları
4 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde İş Gücünün Planlanması
5 Hizmet Sunumunda Teknoloji Kullanımı ve Yönetimi
6 Tıbbi Görüntüleme ve Radyasyondan Korunma
7 Hizmet Sunumunda Enfeksiyondan Koruma
8 Ara Sınav Haftası
9 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Çalışan ve Hasta Güvenliği
10 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ve Diş Hastanelerinde Verilen Hizmetler
11 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve Paydaşlar
12 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Etik
13 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Teknolojilerinin Yeri ve Önemi
14 Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Sağlık İletişimi Kampanyaları
15 Hizmet Sunumunda Malzeme Yönetimi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 1 14 14
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 14 14

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5