Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE1001 Ebeliğe Giriş Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ebelik felsefesini algılayabilmek

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ebelikle ilgili kavramlar, temel mesleki felsefeler

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

sözlü anlatım

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Foster IR.:Profesyonel ebelik uygulamalarında etik, Nobel Akademik yayıncılık

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Mesleki rollerini benimsemek
  • Ebelik felsefesini benimsemek
  • Ebelik mesleğiyle ilgili temel kavramları sıralamak
  • Ebeliği tanımlamak
  • Ebeliğin görev alanlarını sıralamak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İNSAN KAVRAMI İnsan kavramı
2 Sağlık kavramı
3 Temel mesleki kavramlar ve ebelik
4 Ebelik mesleği ve profesyonel rolleri
5 Ebelik mesleği ve profesyonel rolleri
6 Ebelik tarihi ve deontolojik kavramlar
7 Mesleki etik kodlar
8 Ara Sınav Haftası
9 mesleki etik kodlar
10 Yasalar ve ebelik
11 Yasalar ve ebelik
12 Ulusal mesleki örgütler
13 Uluslar arası mesleki örgütler
14 Ebelik ve çalışma alanları
15 Ekip çalışması ve ebelik
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 1 4 4
Sunum ve Hazırlığı 1 4 4
Araştırma ve Hazırlığı 1 4 4
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5