Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ebelik mesleğinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamaların öğrenilmesi, deontolojinin temel ilkeleri ve ebelerin mesleki özellikleri, görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, mesleki kimlik oluşturulması ve meslek ahlakının benimsetilmesi amaçlanır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Deontoloji ve Etik Kavramları, İnsan Kavramı, Olgun İnsanın Özellikleri, Ebelikte Meslek Ahlakı ve Ebeliğin Mesleki Özellikleri, Dünyada ve Ülkemizde Ebelik Tarihi, Uluslararası Ebelik Felsefesi ve Ebelik Etik Kodları, Sağlık Ekibi ve Ebenin Rolleri, Ebelik ve Yasal Düzenlemeler, Ebelikte Yasal Yükümlülüğün Bozulduğu Durumlar, İnsan / Hasta / Gebe / Fetüs / Yenidoğan Hakları, Etik Karar Verme Süreci ve Etik İkilemler

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatma, Soru-Cevap, Vaka Tartışması.

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ebelik Uygulamalarında Profesyonel Etik, Çevirmenler; Nermin Ersoy, Müesser Özcan, Ayla Ergin, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. Tıp Etiği ve Mahremiyet, Gürkan Sert, Babil Yayınları, 2008. Ebelik Tarihi ve Deontolojisi, Hulusi Köker, Gevher Nesibe Tıp Fak. Yayınları, 1998.

Dersin Web Sayfası

YOK

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri ZÜMRÜT BİLGİN
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Meslek ve iş kavramlarını tanımlamalı
  • Ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonları sıralamalı
  • Mesleki etik ilkeleri sıralamalı
  • Mesleki etik ikilemlerde etik karar verme sürecini kullanmalı
  • Ebelik mesleğinin yasal, güncel gelişmelerini takip edebilmeli

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Deontoloji ve Etik Kavramları
2 İnsan Kavramı, Olgun İnsanın Özellikleri
3 Ebelikte Meslek Ahlakı ve Ebeliğin Mesleki Özellikleri
4 Dünyada ve Ülkemizde Ebelik Tarihi
5 Uluslararası Ebelik Felsefesi ve Ebelik Etik Kodları
6 Sağlık Ekibi ve Ebenin Rolleri
7 Ebelik ve Yasal Düzenlemeler
8 Ara Sınav Haftası
9 Ebelikte Yasal Yükümlülüğün Bozulduğu Durumlar
10 İnsan / Hasta / Gebe / Fetüs / Yenidoğan Hakları
11 Etik Karar Verme Süreci ve Etik İkilemler
12 Jinekoloji ve Obstetri ile İlgili Çağdaş Girişimler ve Etik
13 Ulusal ve Uluslararası Ebelik Organizasyonları
14 Ebeliğin Geleceğini Şekillendirmek
15 Dersin dönem sonu değerlendirmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 2 30
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5