Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2058 Ebelikte Öğretim Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilerin, eğitim sürecinin tüm aşamalarına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Eğitim süreci, öğrenme modelleri ve aşamaları ve sağlık eğitimi prensipleri,

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, grup tartışması, rol-oynama, beyin fırtınası, soru-cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barutçugil İ (2002): Eğiticinin Eğitimi. Kariyer Yayıncılık, İstanbul Çivi C, Büyükkaragöz S (1999): Genel Öğretim Metodları. Beta Basım Yayım, 10. Baskı, İstanbul. Demirel Ö (1994): Genel Öğretim Yöntemleri. USEM Yayınları, No: 11, Ankara. Sönmez V (2001): Program Geliştirmede Öğretmen El kitabı. Arı Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara. Tekin H (2000): Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Kitabevi, 14. Baskı, Ankara.

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Eğitim-öğretime ilişkin kavramları açıklamak ve bu kavramlar arasında ilişki kurmak
  • Öğrenme -öğretme süreci öğelerini açıklamak
  • Sağlık eğitimi temel ilkelerini benimsemek ,uygulama basamaklarını kavramak
  • Uygun eğitim yöntem ve materyallerini kullanabilmek
  • Sağlık eğitimi planlayabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Öğretimde temel kavramlar, öğretimi sınırlayan faktörler, öğretim süreci ve hedefler, öğretim öğeleri, iletişim süreci, öğretim ilkeleri, öğretimde strateji, metot ve teknikler, öğretim yöntemleri (metotlar), bireysel eğitim ve Eğitim öğretimde temel kavramlar
2 Öğrenme kuramları
3 Formal, informal, yaygın ve örgün eğitim kavramları
4 Öğretim ögeleri ve öğretim ortamı
5 Öğrenme kavramı ve kişilerarası iletişim
6 Öğrenme -öğretme süreci ve hedeflerin belirlenmesi
7 eğitim içeriğinin belirlenmesi ve planlanması
8 Ara Sınav Haftası
9 Sağlık eğitiminde kullanılan öğrenme-öğretme yöntemleri
10 Sağlık eğitimim süreci ve basamakları
11 Etkili sunum yöntemleri ve özellikleri
12 Hizmet içi eğitim kavramı özellikleri
13 Yetişkin eğitimim ve özellikleri
14 Eğitim-öğretim örnek sunumlar
15 Eğitim-öğretim örnek sunumlar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Ödev ve Hazırlığı 1 3 3
Sunum ve Hazırlığı 1 3 3
Rapor ve Hazırlığı 1 3 3
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5