Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2059 Ebelikte Yönetim Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Sağlık bakım hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülkemizdeki sağlık bakım hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, alanında liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış ebeler yetiştirmektir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Yönetimde Temel Kavram ve Kuramlar Sağlık Hizmetlerinin Yönetim Organizasyonu Etkin Ebelik Yönetimi Esasları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözlü anlatım vaka sunum soru cevap

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Huber D.: Leadership and Nursing Care Management Philedelphia, 2000 Koçer T.: Business Management, 11. Bası. Arıkan Basım. 2007 Sabuncuoğlu Z. Human Resources Management, Alfa Aktüel, 2008 Swansburg R.C; Swansburg R.J.: Introduction To Management and Leadership For Nurse Managers Third Edition, London, 2002. Yoder-Wise P.S.: Leading Maneging in Nursing Second Edution, Mosby, ST. Louis, 2000

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yönetim ve ebelik hizmetleri temel kavramlarını açıklamak
  • Yönetim organizasyon ilkelerini tanımlamak
  • İş doyumu, motivasyon ve stres yönetiminin çalışan ve kurum açısından önemini açıklamak
  • Türkiye ve Dünyadaki ebe/hemşire liderlerin liderlik özelliklerini ve uygulamalarını değerlendirmek
  • Bir organizasyona liderlik etmek için gerekli nitelik ve becerileri açıklamak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Türkiye’de Sağlık Sistemi, Sağlık Politikaları ve Ebelik
2 Yönetim Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar ve Sağlık hizmetleri
3 Organizasyon Teorileri ve İlkeleri
4 Yönetim Süreci
5 Ebelikte İnsan Kaynakları Planlaması
6 Performans yönetimi
7 Zaman yönetimi
8 Ara Sınav Haftası
9 Ekip çalışması
10 Sorun çözme, karar verme
11 İş doyumu ,motivasyon ve kriz yönetimi
12 Toplam kalite kavramı
13 Yönetimde Otorite, Güç ve Liderlik
14 Ebelikte değişim ve yönetim planlaması
15 Dersin genel değerlendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 15 3 45
Sunum ve Hazırlığı 1 5 5
Araştırma ve Hazırlığı 1 3 3
Arasınav ve Hazırlığı 1 6 6
Final ve Hazırlığı 1 6 6

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5