Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Ebelik - 2013 EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Çocukluk çağı dönemlerinin özellikleri ve Anne- baba olmanın geleceğin nesillerini yetiştirmede öneminin anlatılması

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Gebelik öncesi ebeveyn olmaya hazırlanma; fiziksel,psikolojik ve sosyal hazırlık Gebelik, doğum ve doğumsonu dönem özellikleri Yenidoğan ve çocukluk çağının temel özelliklerive bakım uygulamaları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözlü sunum

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haluk Yavuzer; Çocuğu tanımak ,anlamak Ayşe Öner; Gebelik, doğum ve bebek bakımı

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE KARAKOÇ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Ebeveyn olmanın önemini benimsemek
  • Ebeveyn olmanın fizyolojik ve psiko-sosyal hazırlığını açıklayabilmek
  • Gebelik ,doğum ve doğum sonu dönemde annede nörofizyolojik değişimlerin sıralanması
  • Yenidoğan döneminin temel sorunları ve bakım ilkelerinin sıralanması
  • Çocukluk dönemlerinin temel özelliklerinin sıralanması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Ebeveyn tanımlanması
2 Kültürlerarası ebeveynliğe bakış
3 Ebeveynliğe hazırlık; fiziksel, psiko-sosyal, ekonomik hazırlık
4 Gebelik süreci ve anne babadaki nörofizyolojik değişimler
5 Doğum ve doğum sonu dönem nörofizyolojik değişimler
6 Doğum sonu dönem psiko-sosyal değişimler ve yeni yaşama uyum
7 Yenidoğan bebek ve özellikleri
8 Ara Sınav Haftası
9 Yenidoğan ve bebeklik dönemi temel sorunları ve temel bakım uygulamaları
10 Anal dönem ve tuvalet eğitimi
11 Fallik dönem ve özellikleri, çocuğun eğitimi
12 Oyun çocuğu ve oyunun önemi
13 Kardeş kıskançlığı ve çocuğa yaklaşım
14 Yemek yemeyen çocuklar ve anneleri
15 Okul çocuğu ve adolesanlara yaklaşım
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 5 5
Sunum ve Hazırlığı 1 5 5
Araştırma ve Hazırlığı 1 5 5
Arasınav ve Hazırlığı 1 5 5
Final ve Hazırlığı 1 5 5

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5