Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 IKT1015 Ekonomi Zorunlu 1 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunması.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2010 Mahfi Eğilmez, Örneklerle Kolay Ekonomi, 2016 Mahfi Eğilmez, Makro-ekonomi, 2016 Mahfi Eğilmez, Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, 2016

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri DEMET OZANER
Ofis/Oda No 438
Telefon 02163302070/1435
E - Posta demetozaner@gmail.com
Web https://abys.marmara.edu.tr/demet.ozaner/
Öğrenci Görüşme Saatleri Perşembe 13.00-14.00

Öğrenme Çıktıları

  • Ekonomik analiz için gerekli olan temel iktisadi kavram ve prensipleri tanımlar.
  • Talep ve arz fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
  • Piyasa tasnifi için tam rekabet piyasası ile monopol piyasası arasındaki farkları ve bunların ekonomik sonuçlarını yorumlar.
  • Makroekonomik analiz için milli gelir, işsizlik, enflasyon ve büyüme kavramlarını açıklar ve bunları ölçer.
  • Harcama kalemlerinin değişiminde çarpan kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü, özelliklerini ve sınırlarını açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri
2 Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler,
3 Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları
4 Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi
5 Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi
6 Firma Gelirleri, Firma Dengesi (Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem ve Uzun Dönem Analizi)
7 Monopol Firmanın Gelir Fonksiyonlarının Belirlenmesi ve Firma Dengesi, Tam Rekabet Piyasasındaki İşletme ile Monopol İşletmenin Karşılaştırılması
8 Ara Sınav Haftası
9 İktisadi Hayata Makro Bakış GSMH-Amortisman-SMH- Milli Gelir ve Milli Gelirin Temel Belirleyicilerinin Analizi
10 MG´in Hesaplama Şekilleri ve MG Yorumları MG´in Toplam Arz, Toplam Talep ve Yatırım Tasarruf Açısından Denge Düzeyinin Belirlenmesi.
11 Çarpan ve Hızlandıran mekanizmalarının Geometrik ve Cebirsel Gösterimi, Devletin Ekonomik Hayata Müdahale Gerekçe ve Şekilleri ile Milli Gelir Üzerindeki Etkileri
12 Paranın Tarihsel Süreci, Bankacılık Kurumun Oluşum Süreci, Para Arzı ile İstihdam-Gelir ve Para Değeri Arasındaki İlişkiler
13 Gelir Dağlımı ve Dağlımla ilgili değerlendirmeler İktisadi Büyüme, İktisadi Büyüme-Gelişme ilişkileri
14 Uluslararası Ekonomik İlişkiler
15 Örnek Vakalar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 20 20
Sunum ve Hazırlığı 1 12 12
Araştırma ve Hazırlığı 1 20 20
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Final ve Hazırlığı 1 25 25

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5