Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR2001 Elektroterapi Zorunlu 3 4,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Temel elektrik bilgisiyle donatılmış öğrencinin, elektriğin tedavi amaçlı kullanım felsefesini kavramasını sağladıktan sonra bu elektriksel ajanların vücutta meydana gelen fizyolojik ve psikolojik olaylara etkisini öğretmek; tedavi modaliteleri hakkında bilgi verip hangi hastalıkta hangi tedavi seçeneklerinin nasıl kullanılacağını öğretmek, tedavi programı çizilmesinin hasta üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Elektroterapi’ye giriş ve genel bilgiler, ağrı ve elektroterapi,inflamasyon ve elektroterapi ,elektrik stimulasyonu,elektrodiagnostik testler, galvanik akımlar,olgu çalışmaları, faradik akımlar ,sünozoidal akımlar, iyontoforezis ,nöromuskuler elektrik stimulasyonu,fonksiyonel elektrik stimulasyonu

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

İnteraktif, grup çalışması, araştırma, olgu çalışmaları

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alain-Yvan Belanger. Çeviri: Edibe Yakut. Kanıta Dayalı Elektroterapi, Pelikan Yayınları, 2008. 2. Arzu Razak Özdinçler. Fiziksel Modaliteler ve elektroterapi 3. Sheila Kitcher. Electrotherapy Evidence-Based Practice. Elsevier, 2002

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYSEL YILDIZ ÖZER
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel elektrik kavramlarını tanımlar.
  • Elektriksel ajanların fizyolojik etkilerini yorumlar.
  • Elektroterapi modalitelerini uygular.
  • Elektrodiagnostik testleri tartışır.
  • Elektroterapi yaklaşımlarını çeşitlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Elektroterapi’ye Giriş ve Genel Bilgiler
2 Ağrı ve Elektroterapi
3 İnflamasyon ve Elektroterapi
4 Elektrik stimulasyonu
5 Elektrodiagnostik testler
6 Galvanik akımlar
7 Olgu çalışmaları
8 Ara Sınav Haftası
9 Faradik akımlar
10 Sinozoidal akımlar
11 İyontoforezis
12 Nöromuskuler Elektrik stimulasyonu- NMES
13 Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu- FES
14 Olgu Çalışması
15 Genel Tekrar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 8 6 48
Ödev ve Hazırlığı 6 4 24
Laboratuvar ve Hazırlığı 2 4 8
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5