Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH2011 Envanter ve Finansal Tablolar I Zorunlu 3 7,00 4 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere orta düzeyde muhasebe teorisini ve uygulamasını öğretmektir. Ayrıca bu ders sayesinde öğrenciler, temel finansal tablolar ve bu tabloların kalemlerini ayrıntılı bir şekilde kavrayacaklar ve muhasebe mantığını geliştireceklerdir. Böylece karşılaştıkları birçok muhasebe problemine çözüm getirebileceklerdir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, dönemsonu işlemleri, envanter türleri, dönen varlıkların envanteri, duran varlıkların envanteri, kısa vadeli yabancı kaynakların envanteri, uzun vadeli yabancı kaynakların envanteri, özkaynakların envanteri, gelir tablosu hesaplarının envanteri, maliyet hesaplarının envanteri, nazım hesapların envanteri.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ara sınav, Final sınavı

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, Ümit, Genel Muhasebe 2, 16. Basım İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2009

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri DOĞAN ARGUN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bir işletmenin envanter metodu seçiminin maliyetlerini nasıl etkilediğini açıklar
  • Envanter ve bilanço arasındaki ilişkiyi bilir
  • Her bir envanter metodunun avantaj ve dezavantajlarını bilir
  • Envanter metodlarını uygular
  • Envanter ve bilanço kavramlarını tanımlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Muhasebenin Temel Kavramları, Envanter ve Değerleme Ölçülerinin Tanımı
2 Bilanço Hesaplarının Envanter ve Değerleme İşlemleri, Aktif Hesapların Envanter ve Değerleme İşlemleri, Hazır Değerler Envanteri
3 Menkul Kıymetler Envanteri
4 Alacakların Değerlemesi ve Envanteri
5 Stokların Sayımı ve Değerlemesi: Değerleme Yöntemleri
6 KDV Hesaplarının Kapatılması, Dönem Ayırıcı Hesapların Envanteri
7 Çalışma Haftası
8 Ara Sınav Haftası
9 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Envanteri, Amortisman Hesaplama Yöntemleri, Yenileme Fonu, Yeniden Değerleme ve Maliyet Artış Fonu
10 Pasif Hesapların Envanter ve Değerleme İşlemleri, Yabancı Kaynak Hesaplarının Envanter ve Değerleme İşlemleri, Özkaynak Hesaplarının Envanteri
11 Gelir Tablosuna İlişkin Dönem Sonu İşlemleri, Gelecek Dönemlere Ait Gelirlerden Döneme Ait Olanların Belirlenmesi, İlgili Kayıtlara AlınmasıGelecek Dönemlere Ait Giderlerden Döneme Ait Olanların Belirlenmesi, İlgili Kayıtlara Alınması
12 Geçici Mizanın Düzenlenmesi ve Gelir - Gider Hesaplarının Kapatılması
13 Kesin Mizanın Düzenlenmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması, Envanter ve Değerleme İşlemlerine Ait Topluca Bir Örnek Uygulama
14 Sınıf çalışması: dönem sonu işlemleri toplu örnek
15 Sınıf çalışması: dönem sonu işlemleri toplu örnek
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 50 100
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi