Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH2012 Envanter ve Finansal Tablolar II Zorunlu 4 6,00 4 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenciye, envanter ve değerleme konuları ile dönem sonu işlemlerini yapımını öğretmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi, temel mali tabloların düzenlenmesi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ara sınav, final sınavı

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, Ümit, Genel Muhasebe 2, 16. Basım İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2009

Dersin Web Sayfası

Yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri DOĞAN ARGUN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Bir işletmenin envanter metodu seçiminin maliyetlerini nasıl etkilediğini açıklar
  • Envanter ve bilanço arasındaki ilişkiyi bilir
  • Her bir envanter metodunun avantaj ve dezavantajlarını bilir
  • Envanter metodlarını uygular
  • Envanter ve bilanço kavramlarını tanımlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi
2 Gider hesaplarının envanter ve değerlemesi
3 Genel geçici mizan
4 Genel geçici mizan sonrası işlemler
5 Kesin mizan
6 Bilanço
7 Gelir tablosu
8 Ara Sınav Haftası
9 Uygulama
10 Uygulama
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
15 Uygulama
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 40 80
Arasınav ve Hazırlığı 1 25 25
Final ve Hazırlığı 1 50 50

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi