Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 FIN4007 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilerin, işletmenin finansal bilgi sunma yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlayan mali tabloların türlerini, işlev ve yapılarını anlaması, işletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Mali tabloların fonksiyonları, türleri, yapılarının anlaşılması, mali analiz teknikleri ve bu tekniklerle ulaşılan sonuçların yorumlanması.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

vaka analizi ve uygulamalar

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEHMET EMİN ARAT, AYTEN ÇETİN: FİNANSAL DURUM TABLOLARI ANALİZİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ NİHAT SAYAR EĞİTİM VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL 2011 MEHMET EMİN ARAT, FİNANSAL ANALİZ ARACI OLARAK; ORANLAR, NİHAT SAYAR EĞİTİM VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL 2005 ÖZTİN AKGÜÇ: MALİ TABLOLAR ANALİZİ, AVCIOL BASIM YAYIN, İSTANBUL 2013

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYTEN ÇETİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Finansal Tabloları hazırlamayı öğrenirler
  • Finansal analizi öğrenirler
  • Temel Finansal Tabloları yorumlarlar.
  • Ek Finansal Tabloları yorumlarlar
  • Finansal Analiz yaparlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Finansal Tablolar Analizine İlişkin Genel Bilgiler 3.HAFTA 4.HAFTA Finansal Tabloların Hazırlanması; Bilançonun Düzenlenmesi 5.HAFTA Gelir Tablosu Düzenlenmesi 6.HAFTA Finansal Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablolar Tutarları Karşılaştırma Yöntemi (Yatay Analiz), Yüzdeler Analizi (Dikey Analiz), Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) 7.8.9 HAFTA Oran Analizi (Rasyo Analizi) 10.HAFTA Özkaynak Değişim Tablosu 11.HAFTA Fon Akım Tablosu 12.HAFTA 13.HAFTA Nakit Akım Tablosu 14.HAFTA Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 1.HAFTA 2.HAFTA Finansal Tablolar Analizine İlişkin Genel Bilgiler 3.HAFTA 4.HAFTA Finansal Tabloların Hazırlanması; Bilançonun Düzenlenmesi 5.HAFTA Gelir Tablosu Düzenlenmesi 6.HAFTA Finansal Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablolar Tutarları Karşılaştırma Yöntemi (Yatay Analiz), Yüzdeler Analizi (Dikey Analiz), Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) 7.8.9 HAFTA Oran Analizi (Rasyo Analizi) 10.HAFTA Özkaynak Değişim Tablosu 11.HAFTA Fon Akım Tablosu 12.HAFTA 13.HAFTA Nakit Akım Tablosu 14.HAFTA Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 1.HAFTA 2.HAFTA Finansal Tablolar Analizine İlişkin Genel Bilgiler Finansal Tablolar Analizine İlişkin Bilgiler
2 Finansal Tablolar Analizine İlişkin Genel Bilgiler
3 Finansal Tabloların Hazırlanması:Bilançonun Düzenlenmesi
4 Finansal Tabloların Hazırlanması:Bilançonun Düzenlenmesi
5 Gelir Tablosunun düzenlenmesi
6 Finansal Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablolar Tutarları Karşılaştırma Yüzdeler Analizi Eğilim Yüzdeleri Analizi
7 Oran Analizi
8 Ara Sınav Haftası
9 Oran analizi
10 Oran Analizi
11 Özkaynak Değişim Tablosu
12 Fon akım Tablosu
13 Nakit Akım Tablosu
14 Nakit Akım Tablosu
15 Net İşletme Değişim Tablosu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Final ve Hazırlığı 1 48 48

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi