Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 FIN4009 Firma Değerlemesi Zorunlu 7 5,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Firma değerleme yöntemlerinin öğretilmesi

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Karlılık Kavramlarının incelenmesi, FVAOK kavramının açıklanması ve analizde kullanımı. Firma değeri ve özkaynak değeri kavramlarının açıklanması. Değerleme yöntemlerinin gösterilmedsi. Göreceli değerleme metodu uygulaması. İskonto oranının hesaplanması, özsermaye maliyeti, firma değerlemesini etkileyen önemli değişkenler, sermaye bileşimi, kar dağıtım politikası, nakit akış yönetimi. İndirgenmiş nakit akışları uygulamaları, indirgenmiş nakit akışları modelleri, yatırım projelerinin değerlemesi, uygulamalar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

-

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAP’ta yayinlanmis mali tablolar FVAÖK (EBITDA) Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar’ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı; Ali Atilla Perek, CAgri Hazir Aksoy

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri EMRAH KELEŞ
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Firmada karliklarini analiz eder ve nakit akışını hesaplar
  • Sermaye maliyetini öngörür
  • Değerleme kavramını anlar
  • Firma değerleme metotlarını bilir
  • Firma değerlemesini tartışır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Firma değerlemesine giriş
2 Firma değerlemesinde yaklaşımlar ve kullanılan yöntemle
3 FVAOK tanimi ve formulu. Firma Değeri ve özkaynak değeri tanımları
4 Göreceli değerleme ve uygulama
5 Göreceli değerleme ve uygulama
6 Mali tabloların analizi ve uygulama
7 KAP’ta yayınlanmış farklı firmaların mali tabloları üzerinden uygulama
8 Ara Sınav Haftası
9 KAP’ta yayınlanmış farklı firmaların mali tabloları üzerinden uygulama
10 Nakit akış yönetimi
11 İskonto oranının hesaplanması
12 İndirgenmiş nakit akışları uygulamaları
13 özsermaye maliyeti ve firma değerlemesi
14 indirgenmiş nakit akışları modelleri uygulama
15 yatırım projelerinin değerlemesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 3 15 45
Araştırma ve Hazırlığı 1 11 11
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi