Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 SGL1003 Fizyoloji Zorunlu 1 4,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Hemşirelik uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgilerin etkin öğreniminin desteklenmesi ve insan vücudunun çeşitli sistem, organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarının ve bunların kontrol yöntemlerinin öğrenilmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Hücre ve Genel Fizyoloji (Hücre, Hücre Zarından Geçiş ve Taşınma Mekanizmaları, Homeostaz), Membran Potansiyelleri ve Aksiyon Potansiyelleri (Uyarılabilen Dokular, Aksiyon Potansiyeli), Sinir Sistemi-I (Nöron, Sinaps, Merkezi Sinir Sisteminin Yapısı ve Fonksiyonları) , Sinir Sistemi-II (Periferik Sinir Sistemi, Refleks, Ağrı, Uyku-Uyanıklık, Otonom Sinir Sistemi) , Hareket Sistemi (İskelet Kası Kasılma Mekanizması, Diğer kaslar (Kalp ve Düz Kaslar) Kan Fizyolojisi (Kan Hücreleri, Bağışıklık, Kan Grupları, Hemostaz ve Kan Pıhtılaşması), Dolaşım Sistemi (Kalp Döngüsü ve çalışmasının düzenlenmesi, Arteryel Kan Basıncı,Kalp Sesleri) , Solunum Sistemi (Solunum, Oksijen ve Karbondioksit Difüzyonu, Taşınması, Solunumun Kontrolü) , Sindirim Sistemi (Sindirim kanalında Sindirim/Emilim, Karbonhidrat, Yağ, Protein Metabolizmaları) , Üriner Sistem (Nefron, Glomerüler Filtrasyon, Tübüler Fonksiyonlar, Miksiyon) Endokrin Sistem (Hormon, Hipofiz, Tiroid, Adrenal korteks hormonları v.b.), Üreme Fizyolojisi-I (Gebelik Öncesi Kadın Fizyolojisi ve Kadın Hormonları, Gebelik ve Laktasyon), Üreme Fizyolojisi-II (Erkekte Üreme ve Hormonal Fonksiyonlar)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme Etkinlikleri: Derse katılım Öğretme Yöntemleri: İnteraktif, demonstrasyon

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Eldra Pearl Solomon Tıbbi Fizyoloji (Medical Textbook of Physiology), Guyton & Hall Renkli Fizyoloji Atlası, A. Despopoulos, S. Silbernagl

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BERNA LAÇİN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Fizyolojinin tanımı ve insan yaşamında fizyolojinin önemini açıklar.
  • İnsan organizmasının işleyişini ve sistemlerin fonksiyonlarını ifade eder.
  • Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilmek için insan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.
  • İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.
  • Normal sistem fonksiyonlarının sürdürülmesinin homeostatik denge için öneminin farkına varır.
  • Bireyin bakım gereksinimlerinin giderilmesinde temel fizyolojik bilgisini etkin şekilde kullanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Hücre ve Genel Fizyoloji (Hücre, Hücre Zarından Geçiş ve Taşınma Mekanizmaları, Homeostaz)
2 Membran Potansiyelleri ve Aksiyon Potansiyelleri (Uyarılabilen Dokular, Aksiyon Potansiyeli)
3 Sinir Sistemi-I (Nöron, Sinaps, Merkezi Sinir Sisteminin Yapısı ve Fonksiyonları)
4 Sinir Sistemi-II (Periferik Sinir Sistemi, Refleks, Ağrı, Uyku-Uyanıklık, Otonom Sinir Sistemi)
5 Duyu Fizyolojisi (Deri, Görme, İşitme, Kimyasal Duyular (Tat ve Koku)
6 Hareket Sistemi (İskelet Kası Kasılma Mekanizması, Diğer kaslar (Kalp ve Düz Kaslar)
7 Kan Fizyolojisi (Kan Hücreleri, Bağışıklık, Kan Grupları, Hemostaz ve Kan Pıhtılaşması)
8 Ara sınav
9 Dolaşım Sistemi (Kalp Döngüsü ve çalışmasının düzenlenmesi, Arteryel Kan Basıncı,Kalp Sesleri)
10 Solunum Sistemi (Solunum, Oksijen ve Karbondioksit Difüzyonu, Taşınması, Solunumun Kontrolü)
11 Sindirim Sistemi (Sindirim kanalında Sindirim/Emilim, Karbonhidrat, Yağ, Protein Metabolizmaları)
12 Üriner Sistem (Nefron, Glomerüler Filtrasyon, Tübüler Fonksiyonlar, Miksiyon)
13 Endokrin Sistem (Hormon, Hipofiz, Tiroid, Adrenal korteks hormonları v.b.)
14 Üreme Fizyolojisi-I (Gebelik Öncesi Kadın Fizyolojisi ve Kadın Hormonları, Gebelik ve Laktasyon)
15 Üreme Fizyolojisi-II (Erkekte Üreme ve Hormonal Fonksiyonlar)
16 Sınava Hazırlık
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev ve Hazırlığı 14 1 14
Laboratuvar ve Hazırlığı 14 1 14
Araştırma ve Hazırlığı 14 1 14
Arasınav ve Hazırlığı 14 1 14
Final ve Hazırlığı 14 1 14

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6