Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 SGL1010 Fizyoloji Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Beslenme uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgilerin etkin öğreniminin desteklenmesi ve insan vücudunun çeşitli sistem, organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarının ve bunların kontrol yöntemlerinin öğrenilmesidir.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dolaşım Fizyolojisi-I (Kalbin Yapısı, Boşlukları, Koroner Dolaşım) Dolaşım Fizyolojisi-II (Kalp İleti Sistemi, Kalp Döngüsü, EKG, Kalp Sesleri) Dolaşım Fizyolojisi-III (Kan Akımı, Kan Basıncı, Nabız, Mikrodolaşım, Lenf Sistemi) Solunum Fizyolojisi-I (İnspirasyon, Ekspirasyon, Sürfaktan) Solunum Fizyolojisi-II (Akciğer Hacim ve Kapasiteleri, O2 ve CO2 Difüzyonu, Taşınması) Solunum Fizyolojisi-III (Solunumun Kontrolü, Asit-Baz Dengesi) Sindirim Sistemi-I (Enterik Sinir Sistemi, Gastrointestinal Kan Akımı, Sindirim Sistemi Organları) Sindirim Sistemi-II (Gastrointestinal Kanalda Sindirim ve Emilim, Defekasyon Refleksi, Vitaminler) Üriner Sistem-I (Hücre İçi ve Hücre Dışı Sıvılar, Ödem, Osmotik Basınç, Böbrek Yapısı, Nefron Kavramı) Üriner Sistem-II (Glomerüler Filtrasyon, Tübüler Fonksiyonlar, Klirens, Glikozüri, Miksiyon) Endokrin Sistem-I (Hücrelerarası İletişim Tipleri, Hormon, Hormonların Sınıflandırılmaları) Endokrin Sistem-II (Hipofiz, Hipotalamus, Tiroid, Pankreas, Adrenal korteks hormonları v.b.) Üreme Fizyolojisi-I (Gebelik Öncesi Kadın Fizyolojisi ve Kadın Hormonları, Gebelik ve Laktasyon) Üreme Fizyolojisi-II (Erkekte Üreme ve Hormonal Fonksiyonlar)¸

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme Etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme Yöntemleri: Yüzyüze, interaktif, demonstrasyon

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Tıbbi Fizyoloji (Medical Textbook of Physiology), Guyton & Hall 2) Tıbbi Fizyoloji (Review of Medical Physiology), W.F. Ganong 3) Renkli Fizyoloji Atlası, A. Despopoulos, S. Silbernagl 4) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, E.P. Solomon 5) Laçin, T. & Karakoyun Laçin, B. (2013). Tıbbi Terimler Sözlüğü. Evrim Yayınevi, İstanbul, 1. Basım Şubat 2013, ISBN: 978-975-503-218-4. (Dictionary of Medical Terms. Mikel A. Rothenberg, Charles F. Chapman (eds). 5th Edition, Barron’s Medical Guides, 2006.)

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BERNA LAÇİN
Ofis/Oda No
Telefon 0(216)3302070
E - Posta berna.lacin@marmara.edu.tr
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Fizyolojinin tanımı ve insan yaşamında fizyolojinin önemini açıklar.
  • İnsan organizmasının işleyişini ve sistemlerin fonksiyonlarını ifade eder.
  • İnsan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.
  • İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dolaşım fizyolojisi-I (kalbin yapısı, boşlukları, koroner dolaşım)
2 Dolaşım fizyolojisi-II (kalp ileti sistemi, kalp döngüsü, ekg, kalp sesleri)
3 Dolaşım fizyolojisi-III (kan akımı, kan basıncı, nabız, mikrodolaşım, lenf sistemi)
4 Solunum fizyolojisi-I (inspirasyon, ekspirasyon, sürfaktan, akciğer hacim ve kapasiteleri)
5 Solunum fizyolojisi-II (O2 ve CO2 difüzyonu, taşınması,solunumun kontrolü, asit-baz dengesi )
6 Sindirim sistemi-I (enterik sinir sistemi, gastrointestinal kan akımı, sindirim sistemi organları)
7 Sindirim sistemi-II (gastrointestinal kanalda sindirim ve emilim, defekasyon refleksi, vitaminler)
8 Ara sınav
9 Üriner sistem-I (hücre içi ve hücre dışı sıvılar, ödem, osmotik basınç, böbrek yapısı, nefron kavramı)
10 Üriner sistem-II (glomerüler filtrasyon, tübüler fonksiyonlar, klirens, glikozüri, miksiyon)
11 Endokrin sistem-I (hücrelerarası iletişim tipleri, hormon, hormonların sınıflandırılmaları)
12 Endokrin sistem-II (hipofiz, hipotalamus, tiroid, pankreas, adrenal korteks hormonları vb)
13 Üreme fizyolojisi-I (gebelik öncesi kadın fizyolojisi ve kadın hormonları, gebelik ve laktasyon)
14 Üreme fizyolojisi-II (erkekte üreme ve hormonal fonksiyonlar)
15 Çalışma haftası
16
17

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Arasınav ve Hazırlığı 14 2 28
Final ve Hazırlığı 14 2 28

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4