Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR2055 Fizyoterapide Yaşam Kalitesi Değerlendirmeleri Zorunlu 2 5,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Fizyoterapide Yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramlarını tanımak ve sağlıkta yaşma kalitesini en iyi şekilde ortaya koyabilmek için gerekli değerlendirme enstrumanlarını bilmek ve klinik pratikte kullanmak amacıyla alt yapı oluşturmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin alt parametrelerini tanıma ve değerlendirme ve yorumlama. Nörolojik, ortopedik ve pediatrik hastalıklara özel yaşam kalitesi değerlendirme, Yaşam kalitesi değerlendirmeleri ile hastanın önceliklerini belirlenerk bu bilgileri yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla kullanımını öğrenmektir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ders notları ve öğrenim çıktıları

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri -
Ofis/Oda No -
Telefon -
E - Posta -
Web -
Öğrenci Görüşme Saatleri -

Öğrenme Çıktıları

  • Yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramlarını bilir
  • Genel sağlıkla ve bir hastalıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçeklerini bulabilir, uygulayabilir ve yorumlayabilir
  • yaşam kalitesi ölçeğinin sonuçlarıyla hastalığın diğer parametrelerini karşılaştırabilir
  • Yaşam kalitesi değerlendirme sonuçlarına göre oluşturduğu tedavi programını düzenler
  • Kişinin yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi yöntemlerini belirler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Kaliteli yaşamak kavramı
2 Sağlıkta yaşam kalitesini etkileyen faktörler
3 Nörolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
4 Nörolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
5 Ortopedik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
6 Ortopedik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
7
8 Ara Sınav Haftası
9 Romatolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
10 Romatolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
11 kardiyopulmoner hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
12 pediatride yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
13 pediatride yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
14 Kronik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
15 Kronik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 6 7 42
Proje ve Hazırlığı 5 7 35
Sunum ve Hazırlığı 2 3 6
Arasınav ve Hazırlığı 4 4 16
Final ve Hazırlığı 4 4 16

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi