Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 2013 FTR2009 Fonksiyonel Nöroanatomi-Nörofizyoloji Zorunlu 3 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı için gerekli olan merkezi ve periferik sinir sistemi hakkında bilgi vermek, beyin işlevini değiştiren patalojik değişiklikleri ve klinik semptomları öğretmek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Sinir sisteminin yapı ve çalışması hakkında genel kavramlar, merkezi sinir sistemi'nin makroskopik anatomisi ve fizyolojisi, medulla spinalis, truncus cerebri, formatio reticularis, cerebellum medulla spinalis’in çıkan ve inen yolları, kranial sinirler, bazal ganglionlar, diencephalon, görme ve işitme yolları, limbik sistem, otonom sinir sistemi, telencephalon ve mss’nin damarları ders içeriğinde yer almaktadır

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktif

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner Neuroanatomy, Snell Tıbbi Fizyoloji (Medical Textbook of Physiology), Guyton & Hall Tıbbi Fizyoloji (Review of Medical Physiology), W.F. Ganong

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SEMRA OĞUZ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Sinir sisteminin yapı ve fonksiyonlarını tanımlar.
  • Nöroanatomi ile nörofizyoloji ilişkisini gerekçelendirir.
  • Nöroanatomik yapıların klinik etkilenimlerini tartışır.
  • Nöroanatomi bilgisiyle hasta tedavisinde harekete geçer.
  • Sinir sistemindeki patolojilerin semptomlarını ayırt eder.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sinir Sisteminin Yapı ve Çalışması Hakkında Genel Kavramlar
2 Merkezi Sinir Sistemi'nin Makroskopik Anatomisi ve Fizyolojisi Merkezi Sinir Sistemi'nin Makroskopik Anatomisi ve Fizyolojisi Merkezi Sinir Sistemi'nin Makroskopik Anatomisi ve Fizyolojisi Merkezi Sinir Sistemi'nin Makroskopik Anatomisi ve Fizyolojisi Merkezi Sinir Sistemi'nin Makroskopik Anatomisi ve Fizyolojisi Merkezi Sinir Sistemi'nin Makroskopik Anatomisi ve Fizyolojisi
3 Medulla Spinalis (Yapı, Fonksiyon ve Patolojileri, Spinal Sinirler, Spinal Refleksler)
4 Truncus Cerebri (Medulla Oblongata, Pons, Mesencephalon Yapı, Fonksiyon ve Patolojileri)
5 Formatio Reticularis, Cerebellum
6 Medulla Spinalis’in Çıkan ve İnen Yolları
7 Kranial Sinirler
8 Ara Sınav Haftası
9 Bazal Ganglionlar
10 Diencephalon
11 Görme ve İşitme Yolları
12 Limbik Sistem
13 Otonom Sinir Sistemi
14 Telencephalon
15 MSS’nin Damarları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 10 4 40
Ödev ve Hazırlığı 3 4 12
Arasınav ve Hazırlığı 1 8 8
Final ve Hazırlığı 1 8 8

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5