Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Beslenme ve Diyetetik - 2013 SGL2003 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 3,00 2 2

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Genel olarak mikroorganizmaların özelliklerinin öğrenilerek korunma yolları hakkında bilgi edinilmesini amaçlar.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Mikoorganizmalar ve immünolojik özellikleri, konaklar, hipersensibilite,immün yetmezlik, aşılar ve serumlar, laboratuarlar, bakteriler, virüsler,mantar ve parazitler ders içeriğinde yer almaktadır

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Öğrenme etkinlikleri: Derse katılım, bireysel çalışmalar Öğretme yöntemleri: Yüzyüze, interaktifocument

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Appleton and Lange, Jawetz, Melnick and Adelberg’s Medical Microbiology, Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi Fritz K. (Çev:Küçüker MA.) Tıbbi Mikrobiyoloji Jawetz E. Medical Microbiology Solak M, Şengil AZ. Moleküler Genetik ve Rekombinant DNA teknolojisi. Unat EK. Temel Mikrobiyoloji

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri BURCU İREM OMURTAG KORKMAZ
Ofis/Oda No
Telefon
E - Posta
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizmalarını sıralar.
  • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini listeler.
  • İmmun sistemin savunma mekanizmaları ve mikroorganizmaların yaptığı hastalıkları ilişkilendirir.
  • Hastalardan klinik örneklerin alım yöntemlerini tanımlar
  • Bireyi tedavisi boyunca dikkat edilmesi gereken sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini seçer.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği
2 Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yolları
3 Mikroorganizma kontrol yöntemleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
4 Mikroorganizmaların immünolojik özellikleri, Konağın immünolojik özellikleri
5 Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları
6 Hipersensitibilite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi, Aşılar ve bağışık serumlar
7 Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri
8 Sınav çalışma Haftası
9 Ara sınav
10 Bakteriler ve enfeksiyon yapma özellikleri
11 Önemli bakteriyel enfeksiyonlar
12 Virüsler ve enfeksiyon yapma özellikleri
13 Önemli viral enfeksiyonlar
14 Mantar ve parazitlerin enfeksiyon yapma özellikleri
15 Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları
16 Hastane enfeksiyonları
17 Sınav çalışma haftası
18 Fınal exam

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 7 1 7
Proje ve Hazırlığı 7 1 7
Ödev ve Hazırlığı 7 1 7
Laboratuvar ve Hazırlığı 7 1 7
Atölye ve Hazırlığı 7 1 7
Sunum ve Hazırlığı 7 1 7
Seminer ve Hazırlığı 7 1 7
Demo ve Hazırlığı 7 1 7
Araştırma ve Hazırlığı 7 1 7
Rapor ve Hazırlığı 7 1 7
Arasınav ve Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Final ve Hazırlığı 1 1 1

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi