Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
İşletme - Lisans - 2013 MUH1011 Genel Muhasebe I Zorunlu 1 6,00 4 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Muhasebe Kavramı, Muhasebeleştirme kuralları, Muhasebe hesabı ile Bilanço ve Gelir Tablosu kalemleri hakkında bilgiler vermek.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Dönen ve duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir ve gider hesapları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Ödev, ara sınav, final

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2018 - Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri GÜRBÜZ GÖKÇEN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Temel bilanço denklemini öğrenirler.
  • Muhasebe hesaplarına kayıt kurallarını öğrenirler.
  • Bilanço hesaplarını öğrenirler.
  • Gelir tablosu hesaplarını öğrenirler.
  • Temel finansal tabloları hazırlamayı öğrenirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 İşletmenin tanımı; işletmenin fonksiyonları; muhasebe kavramı; muhasebenin fonksiyonları.
2 Muhasebede yapılan işler; temel finansal tablolar
3 Muhasebe hesabı; muhasebe hesabına kayıt kuralları
4 Kayıt kurallarına ilişkin uygulamalar
5 Kullanılan hesaplara göre ticari mal kayıt yöntemleri
6 Senet hesapları
7 Menkul kıymetler
8 Ara Sınav Haftası
9 Mali duran varlıklar; maddi duran varlıklar
10 Amortisman hesaplama yöntemleri
11 Maddi olmayan duran varlıklar; yenileme fonu
12 Temel mali tabloların düzenlenmesi
13 Katma değer vergisi ve muhasebe hesapları
14 Muhasebede kullanılan defterler
15 Uygulamalar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 4 16 64
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 0 0 0
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 0 0 0
Rapor ve Hazırlığı 0 0 0
Arasınav ve Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 1 30 30

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi