Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM2050 Geriatrik Yaşam Zorunlu 2 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfusunun sosyo demografik özelliklerini, yaşlanmanın birey , aile ve toplum üzerindeki etkilerini öğrenmesi. Yaşlı bireyin sağlığını koruyucu, geliştirici, yaklaşımları ve hastalıkların erken tanısına yönelik uygulamaları bilmesi. Kronik hastalıkların yönetimi konusunda bilgi sahibi olarak yaşlı birey ve ailesini eğitmesi. Ülkemizdeki yaşlı bakım seçeneklerinin farkına varması mevcut durumu tartışması.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Ülkemizdeki yaşlı nüfusun özellikleri , Yaşlı bireyin sağlığının değerlendirilmesi, Yaşlı bireyin akut ve kronik sağlık sorunları, Yaşlı Sağlığı Hemşiresinin rol ve sorumlulukları (mevzuat ve literatüre göre), Sağlığı koruma düzeylerine göre hemşirelik girişimleri, Ülkemizde ve dünyada yaşlı bakım hizmetleri, Yaşam sonu bakım

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Takrir, soru cevap, grup çalışması, vaka sunumu

Staj Durumu

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çifçili S. Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım. Edt. Pemra Cöbek Ünalan, Arzu Uzuner, Mehmet Akman. Deomed Medikal Yayıncılık. Birinci Baskı. 2011. Barkod. 9789758882366 2. Kalınkara V. Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi. İkinci Baskı. 2014. Nobel Akademik Yayıncılık 3. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi -2017 (Ed. İ. B. Akçakaya, E. Özmete). T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM). Ankara: ... Basımevi 4. Reed J.,Clarke C., Macfarlane A.(2015).Nursing Older Adults Çeviri Editörü Karadakovan A. Yaşlı Bakım Hemşireliği, Nobel Akademik yayıncılık A Yaşlanma, yaşlılık tanımları, yaşlı nüfusun sosyo-demografik özelliklerEğitim Danışmanlık.TİC.LTD.ŞTİ. Ankara

Dersin Web Sayfası

yok

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri SAİME EROL
Ofis/Oda No 229
Telefon 05422570108
E - Posta saimeerol@hotmail.com
Web
Öğrenci Görüşme Saatleri 11-12

Öğrenme Çıktıları

  • Ülkemizdeki yaşlı nüfusun özelliklerini bilir
  • Yaşlı bireyin sağlığını değerlendirir
  • Yaşlı bireyin sağlığını koruyan ve geliştiren yaklaşımların farkına varır.
  • Yaşlı bireyin akut ve kronik sağlık sorunlarını ve hemşirelik girişimlerini bilir
  • Yaşlı Sağlığı Hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tartışır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili tanımlar
2 Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun demografik özellikleri. Nüfus yaşlanmasının getirdiği sonuçlar.
3 Yaşlanmaya bağlı oluşan biyo- psiko-sosyalojik değişiklikler ve yaşlanma teorileri.
4 Yaşlı bireyin çok yönlü geriatrik değerlendirilmesi
5 Yaşlı bireyin sağlığını koruma, geliştirme yaklaşımları, ileri yaşta bağışıklama, kanserden koruma,
6 Erken tanı ve tarama yapılması önerilen durumlar,
7 İleri yaşta fiziksel aktivite
8 Ara Sınav Haftası
9 Yeterli ve dengeli beslenme,
10 Yaşlılık döneminde uyku ve uyku bozuklukları
11 Düşme ve kazaların önlenmesi,
12 Yaşlı bireyde ağrı ve ağrıya yaklaşım
13 Yaşlı ayrımcılığı, şiddet ihmal, istismar
14 Yaşlı bireyler için bakım seçenekleri, palyatif bakım
15 Yaşlılık ve Etik
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 2 6 12
Ödev ve Hazırlığı 4 4 16
Sunum ve Hazırlığı 2 10 20
Rapor ve Hazırlığı 1 9 9
Arasınav ve Hazırlığı 1 10 10
Final ve Hazırlığı 1 10 10

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5