Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 ISL2080 Girişimcilik Zorunlu 1 3,00 2 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İşletme kurmaya yönelik temel bilgileri aktarmak ve iş planı hazırlamayı öğretmek

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Girişimcilik türleri Risk sermayesi Girişimde finansman kaynakları İş planı bölümleri ve iş lplanı hazırlamak

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım ve uygulamaalı iş planı hazırlanması

Staj Durumu

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesi ders notları

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri GÜL ÜNSAL
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Yeni iş kurmada risk değerlendirmesi yapabilmek
  • Yeni işletme kurma aşamasında gerekli kaynakları nereden sağlayacağını bilmek
  • İş planı bölümlerin kavramak
  • İş planı hazırlayabilmek
  • Dünyada girişimciliğe yönelik politikaları öğrenmek
  • Türkiye'de girişim politikasını bilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Girişimcilik tanımı ve girişimcilik türleri
2 Risk sermayesi
3 Risk sermayesinde taraflar ve girişimi finansmanı
4 Girişimlerde finansman kaynakları
5 Girişmlerde alternatif finansman kaynakları
6 Girişim sermayesinde finansman aşamaları
7 Konularla genel tekrar
8 Ara Sınav Haftası
9 İş planı ve faydaları
10 İş planını bölümleri
11 Önek iş planı hazırlamak
12 Girişimlerin kuruluş aşamaları
13 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliği geliştimeye yönelik poltikalar
14 Türkiye'de girişimciliğin gelişimi
15 Konularla genel tekrar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 4 4
Proje ve Hazırlığı 1 8 8
Ödev ve Hazırlığı 1 8 8
Sunum ve Hazırlığı 2 8 16
Arasınav ve Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Final ve Hazırlığı 2 8 16

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6