Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Hemşirelik - 2013 HEM4007 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 7 8,00 5 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplum sağlığı hemşireliğinin temelleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği kavramları, Türkiye’de sağlık organizasyonu, sağlık politikaları, epidemiyoloji, Türkiye’nin sağlık problemleri, aile sağlığı, ev ziyaretleri, anne-bebek sağlığı, çocuk sağlığı, okul çocuğu sağlığı, adölesan sağlığı, erişkin kadın ve erkek sağlığı, yaşlı sağlığı, okul sağlığı hemşireliği, erken tanı, iş sağlığı hemşireliği, evde bakım hemşireliği, toplum ruh sağlığı, engelli sağlığı, aile ve toplumda şiddet ve suistimal konularını içerir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Düz anlatım, soru-cevap, küçük grup çalışması, tartışma, uygulama, gözlem

Staj Durumu

VAR

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bertan M., Güler Ç. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara, 1997. Ders notları Dirican, R., Bilgel, N.: Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği), Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993 Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği. Göktuğ yayınları. 2009 Erefe, İ(Eds).: Halk Sağlığı hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul,1998. Güler Ç. Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi yayınları. 2006 L. Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, Ed.: Güler Cimete, M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi, İstanbul, 1998

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri - Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri AYŞE ERGÜN
Ofis/Oda No - Ofis/Oda No
Telefon - Telefon
E - Posta - E - Posta
Web - Web
Öğrenci Görüşme Saatleri - Öğrenci Görüşme Saatleri

Öğrenme Çıktıları

  • Toplum sağlığı ve toplum sağlığı hemşireliğini tanımlar
  • Ülkemizin halk sağlığı sistemi, sağlık hedefleri ve sağlık politikalarını tartışır.
  • Birey, aile ve toplum için tüm koruma düzeylerinde hemşirelik süreci uygular.
  • Aile sağlığında ev ziyaretlerinin önemini açıklar.
  • İş sağlığında, okul sağlığında, yaşlı sağlığında ve diğer incinebilir gruplar için halk sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonlarını tanımlar.
  • Toplum tanılama yapar.
  • Aile merkezli bakım verir.
  • Sağlığı geliştirme ya da sağlık eğitim programı yapar.
  • Taburculuk planlaması ve evde bakım kavramları ve uygulamalarını açıklar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Sağlık ve Hastalığa Multifaktoriyel Yaklaşım. Sağlığı Koruma Düzeyleri. Herkes için Sağlık ve Temel Sağlık Hizmetleri. Halk Sağlığı ve Halk Sağlığı Hemşireliği
2 Türkiye'de Ulusal Sağlık Hedefleri, Sağlık Politikaları, Sağlık Örgütlenmesi ve TSH açısından mevcut uygulamalar . Toplum Beslenmesi
3 Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve Bağışıklama hizmetleri. Çevre Sağlığı
4 Aile Sağlığı , Ev Ziyaretleri
5 Türkiye’de genel sağlık sorunları.
6 Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası anne ve çocuk sağlığında halk sağlığı hemşiresinin fonksiyonları. 0-6 yaş çocuk sağlığında toplum sağlığı hemşiresinin fonksiyonları. Okul çocuğu ve adölesan sağlığında halk sağlığı hemşiresinin fonksiyonları.
7 " Erişkin Sağlığı. Yaşlı Sağlığı.
8 Ara sınav
9 Okul Sağlığı Hizmetleri ve Okul Hemşireliği
10 "Sağlığı Geliştirme Stratejileri ve Sağlık Eğitimi
11 Halk Sağlığı Hemşireliğinin Erken Tanı – Toplum Taramalarındaki Rol ve Fonksiyonları
12 İş Sağlığı ve İş yeri Hemşireliği. Aile ve Toplum İçinde Şiddet ve Suistimal.
13 Toplumda Akıl Sağlığı
14 Taburculuğun Planlanması ve Evde Bakım
15 Engelli ve Sakat Bireylerin Sağlığı ve İzlemi
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 11 154
Arasınav ve Hazırlığı 0 40 0
Kısa Sınav ve Hazırlığı 1
Final ve Hazırlığı 1 46 46

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9