Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Sağlık Yönetimi - 2013 SYN2003 Halk Sağlığı Zorunlu 3 6,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı toplumdaki sağlık sorunlarını tanımlamak, bu sorunları etkileyen çevresel, sosyal ve davranışsal oluşumları kavramak, koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemek ve bu bilgileri sağlık hizmetleri yönetimi uygulamalarında ilişkilendirme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, atıklar, işçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon ve değerlendirme, sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış (kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması ve danışmanlık hizmetleri, çocukluk çağı, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, adolesan dönem, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, sağlık hizmetleri programları ve sağlık yönetimi, kazalar, evde bakım hizmetleri, afetlerlerde sağlık yönetimi, akılcı ilaç kullanımı)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Sözel sunum, interaktif, beyin fırtınası, derse katılım,, soru-cevap, ders öncesi konu ile ilgili bireysel çalışmalar

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güler Ç, Akın L. Hacettepe Yayınları, 2015 2. Halk Sağlığı Hemşireliği, Erci B. Nobel Tıp Kitabevi, 2016 3.Güncel makaleler, derlemeler,yönetmelikler 4.www.saglik.org.tr 5.www.who.int 6. Ders notları

Dersin Web Sayfası

-

Müfredat Sorumlusu

Öğrenme Çıktıları

  • Halk sağlığı ile ilgili kavramları tanımlar, önemini kavrar.
  • Epidemiyoloji tanımını yapar, önemini kavrar, sağlık ölçütlerini bilir, bununla ilgili verileri sıralar, yorumlar.
  • Sağlığı etkileyen davranışçı faktörleri sayar, önemini kavrar, sağlık hizmetleri sunumu ile ilişkilendirir.
  • Sağlığı koruma ve geliştirme konusunda halk sağlığının temel kavramları kavrar, bu durumlara yönelik hizmet sunumunu planlar, koordinasyonu sağlar.
  • Halk sağlığı açışından özel sağlık sorunlarını tanımlar, sistematik yaklaşım ile çözüm üretir, yönetir, sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilişkilendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Dersin tanıtımı, önemi, halk sağlığı kavramı ve tarihçesi
2 Demografi ve sağlık, veri kaynakları
3 Çevre sağlığı, atıklar, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler
4 İş sağlığı ve güvenliği
5 Meslek hastalıkları
6 Halk sağlığı açısından sağlığı geliştirme, erişkin sağlık eğitimi temel kavramları
7 Halk sağlığı açısından sağlık planlaması, yönetim ve organizasyonu hizmet sunumunda değerlendirme
8 Ara Sınav Haftası
9 Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması ve danışmanlık hizmetleri
10 Çocukluk çağı ve hastalıkları, bağışıklama, büyüme gelişme, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, adolesan dönem sağlığına halk sağlığı bakışı
11 Yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü
12 Evde bakım hizmetleri
13 Sağlık hizmetleri programları (ör: ağız diş sağlığı, ruh sağlığı) ve sağlık yönetimi
14 Afetlerde (öncesi,sırası, sonrası) sağlık hizmetleri yönetimi
15 İlaç ve toplum, akılcı ilaç kullanımı
16 Çalışma Haftası, genel tekrar
17 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev ve Hazırlığı 1 15 15
Araştırma ve Hazırlığı 1 25 25
Arasınav ve Hazırlığı 1 24 24
Final ve Hazırlığı 1 36 36

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5